română  |   english  |   RSS Feed

Közlemény

Kedves látogatóink, ügyfeleink!

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum a felújítási munkálatok miatt lezárta a múzeum főbejáratát.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ha lehet, részesítsék előnyben az online ügyintézést. E-mail címünk: office.sznm@gmail.com.
Ha ez nem megoldható, kérjük Önöket, hogy a Kós Károly u. 4 sz. alatti bejáratot vegyék igénybe.

Megértésüket köszönjük! 

Várjuk látogatóinkat továbbra is szeretettel ideiglenes kiállítóhelyünkre, a Lábasházba (Szabadság tér 7.) hétköznapokon 9 és 16 óra között, csütörtökön 9 és 19 óra között, hétvégén pedig 10 és 14 óra között, ahol A szabadság színeváltozásai című tárlatunkat tekintheik meg.

A belépő felnőtteknek 5 lejbe kerül, gyermekeknek és nyugdíjasoknak ingyenes.

Csoportok jelentkezését a következő telefonszámon várjuk: +40 267 312442.

A Székely Nemzeti Múzeum 16:00 óra után, valamint hétvégén a +40 722 115022 telefonszámon hívható.
Miért járjunk múzeumba?

Ha Reményik Sándor örökzöld versét szavaljuk, a templom és az iskola mellett szorosan, ott kell lennie a múzeum fogalmának is. A közgyűjtemény elsódleges szerepe, hogy hitet adjon akár a templom és tudást mint az iskola.

A múzeum egyszerre képes szólni a szívhez és az elméhez. Míg a templomban a magasabb valósággal találkozunk, az iskola szertáraiban és a múzeumban ott van a kézzelfogható, szemmel látható tárgyi bizonyság arról, hogy voltunk és vagyunk.

Amikor Trianonban a nagyhatalmak a fejünk felett döntve elcsatoltak az anyaországtól, Erdély templomai megteltek! A kataklizma csapása alatt, felekezettől függetlenül, mindenki a transzcendensbe kapaszkodott, onnan várta a segítséget.

Kós Károly keserű, kijózanító kiáltványa, a Kiáltó szónak is bibliai, szent szöveg tartalma- hangulata van. Az általa tervezett múzeum is felfele ívelő vonalaival, tornyaival, az égre mutat. Külföldi barátaink mondják, hogy nagyon jó nálunk megnyitón résztvenni, mert a szakrálisra tervezett térben az emberek arcán látni az alázatot, az áhítatot, a remény keresését.

Valahogy úgy viselkedik nálunk mindenki mint a templomban: elcsendesedik, kizökken a hétköznapok gondjaiból és felemeli a lelkét egy magasabb valóságba. A magasabb valóság pedig áramolhat bár a régészet, a történelem, a néprajz, vagy a képző- művészet csatornáján, mindig olyan benső hangokat pendít meg lelkünkben, ami csak a miénk, ami egyrészt az önazonosságunkhoz tartozik, de ami az egyetemeshez is köt.

A felújítás alatt álló múzeum két évig a főtér egyik patinás épületében a Lábas Házban tartja rendezvényeit, ugyanolyan látogatási program szerint mint a székházban.

Most éppen egy olyan kiállítást lehet ott látni, ami a háromszékiek számára különösen fontos: az 1848- as szabadságharcot felelevenítő, de eredeti módon, a képzőművészet szemszögéből láttatja történelmünk kiemelkedő pillanatait.

A tárlat újszerűsége abban rejlik, hogy a narratíva helyett remekművekre főkuszál: Gyárfás Jenő bajuszos, elszántarcú dobosa, Gergely István elegáns Gábor Áron szobra, Szopos Sándornak a jövőt kémlelő zordarcú székelyei, Miklóssy Gábor hihetetlen érzékenységű festményei mind- mind katarktikus erővel képesek hatni a befogadóra.

Azokra a látogatókra, akik szomjazzák a kultúrát és kíváncsiak kísérleteinkre, törekvéseinkre.

Sok- sok munkánk van abban, hogy ezt az átmeneti időszakot (vírushelyzet, költözés, ideiglenes székház) ne csak átvészeljük, hanem együtt gyönyörködhessünk a kultúra, a múzeum által nyújtott produktumokban. Hiszen mi múzeumosok, bár a tárgyi örökség megőrzése az elsőrendű feladatunk, a közönségért, Önökért is vagyunk!

Mit ér a munkánk, ha a remekművekre nem kiváncsi senki? Mit ér a hitünk, ha a szépet, a felemelőt nem tudjuk, nincs kinek átadni? A tanév végéhez közeledve, diáknak, tanárnak milyen felüdítő lehet történelem, művészettörténet, vagy osztályfőnöki órát tartani a Lábas Házban!

A vasárnapi katolikus mise vagy unitárius istentisztelet is megtoldható egy múzeumi látogatással a Lábas Házban, hiszen hétvégén is nyitva tartunk! Csütörtöki hosszított programjainkat pedig kifejezetten a családosok és a nagyon elfoglalt felnőttek számára találtuk ki.

Jó szívvel, kitartással arra buzdítunk minden kultúrára szomjazó embert, hogy „..ne hagyja a templomot... az iskolát...” és a múzeumot sem!

Mert a munkánknak csak akkor van üzenete, ha reményt, bizakodást adva eljut az emberekhez.

Vargha Mihály
igazgató

A Székely Nemzeti Múzeum

    Aranynál és ezüstnél és minden más földi jónál értékesebb kincseket, a székely néplélek drága alkotásait őrzi ez az épület.
(László Ferenc: A székelység kincsesháza, 1923)


A Székely Nemzeti Múzeum 1875 óta látogatható. Ez a jelentős tudományos intézmény a székelység és a székelyföldi regionális örökség kutatását, bemutatását vállalta fel. A pecsétjében szereplő 1879-es évszám annak az emlékét őrzi, hogy ekkor került a székelység közös tulajdonába. Jelenleg a legnagyobb határon túli magyar közgyűjtemény, egyben Kovászna megye és a Székelyföld egyik fontos turisztikai látványossága. A romániai múzeumi hálózatban regionális besorolású, fenntartója Kovászna Megye Tanácsa. Munkáját segíti a kilencvenes években bejegyzett Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány is.
A Kós Károly által tervezett sepsiszentgyörgyi épületegyüttesben jelenleg könyvtár, természettudományi, régészet-történelem és néprajzi osztály működik. Az intézményhez tartozik ezenkívül a sepsiszentgyörgyi képtár, az erdélyi művészeti központ, valamint a kézdivásárhelyi, a csernátoni, a baróti és a zabolai külső múzeumi egység is.

I. Belső múzeumi osztályok

1. Könyvtár
osztályunk egyrészt az intézmény tudományos munkáját segítő szakkönyvtárat működteti, másrészt számottevő régikönyv-, sajtó- és egyéb különleges gyűjteménnyel rendelkezik. Legkiemelkedőbb értéke az itt őrzött Apor-kódex, amelybe 1500 körül többek között az első magyar bibliafordítás (15. század) zsoltárait másolták. (Az említett bibliafordítás a fennmaradt negyedik legrégibb magyar irodalmi műnek tekinthető.)

2. A természettudományi osztályon
Közép-Kelet Európa egyik legteljesebb pliocén- és negyedkori emlősfauna-kollekciója mellett a legnagyobb romániai nagygombagyűjtemény, a több mint 23 000 példányt számláló Diószeghy László-féle lepkegyűjtemény, valamint egy igen jelentős botanikai kollekció található. Rovartanos szakemberének nevéhez több, a tudományra új faj felfedezése kapcsolódik.

3. Régészeti-történelmi osztályunk
Régészeti gyűjteményanyaga 50 000 tételnyi. A múzeum kiemelten a Kovászna megyei Erősd újkőkori–rézkori festett kerámiás kultúráját, a lécfalvi újkőkori lelőhely anyagát, a zabolai és petőfalvi Árpád-kori temetők leleteit kutatta és rendszerezte. A régészeti alapkiállítás a térség 35 000 évnyi tárgyi kultúráját mutatja be a látogatónak.

A történelmi gyűjteményből másfelől a székely rendek középkori katonáskodásának az emlékanyaga, az 1848-as relikviák (pl. Bem tábori nyomdája), a több mint 250 darabos fegyvergyűjtemény, valamint a jelentős művelődéstörténeti értékű bútor- és üvegkollekció kiemelendő érték.

4. Néprajzi osztályunk
több mint 15 000 darabot számláló állományából a 17–18. századi úrihímzések Erdélyben egyedülállóan gazdag gyűjteménye, a jelentős kályhacsempe- és kerámiakollekció, faragott és festett régi bútorok, valamint a hagyományos népi gyermekjátékok rendkívüli kollekciója emelhető ki. Szabadtéri kiállításunkban másrészt 18. századi, részben eredeti berendezésű alcsíki ház tekinthető meg.

II. Külső egységek

A Székely Nemzeti Múzeum Kovászna megyei szervezetéhez tartozik további hat autonóm, szakosodott múzeumi intézmény.

1. Gyárfás Jenő Képtár, Sepsiszentgyörgy
A sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár 19–20. századi festészeti, szobrászati, grafikai alkotásoknak biztosít szakszerű raktározási és kiállítási felületet. Mindenekelőtt Barabás Miklós, Gyárfás Jenő, Zsögödi Nagy Imre, a nagybányai festőkolónia művészei, Varga Nándor Lajos és mások műveiben gyönyörködhetünk.

2. Erdélyi Művészeti Központ (EMüK), Sepsiszentgyörgy
A kortárs képzőművészeti múzeum rendeltetéssel 2012-ben megalakult új egység az 1945 után kiemelkedőt alkotó helyi vagy elszármazott erdélyi művészek munkáit gyűjti egybe. A 2012 novemberében megnyílt bemutatkozó tárlaton többek közt Nagy Albert, Mattis-Teutsch János, Baász Imre, Plugor Sándor, Gergely István, Jecza Péter, Nagy Pál, Sükösd Ferenc, Gazdáné Olosz Ella, Hervai Zoltán, Bocz Borbála, Kós András festészet, szobrászat, grafika és textil műfajú alkotásait mutattuk be.

3. Incze László Céhtörténeti Múzeum, Kézdivásárhely
Rangos város- és céhtörténeti, kézművesség- és ipartörténeti gyűjtemény és kiállítás. A céhes örökség és az 1848–49-es emlékanyag mellett látványos a múzeum 19–20. századi tűzoltókocsikat felvonultató gyűjteménye. A legismertebb kollekció az itt kiállított, mintegy 350 darabos „Zsuzsi és Andris” babaméretű viseletgyűjtemény. A múzeum szakembereit dicséri a neves Bogdán fényképészcsalád napfényműterme is, amely ma már fotográfiatörténeti kiállítóhely.

4. Haszmann Pál Múzeum, Csernáton
Kovászna megye népi építészeti örökségét, hagyományos foglalkozások tárgyi eszközeit, sírjeleket bemutató szabadtéri kiállítás, kiemelkedő néprajzi és történeti műtárgykollekcióval. Hírét az egyedülálló mezőgazdasági gépparknak és technikatörténeti gyűjteménynek, a látványos öntöttvaskályha-kollekciónak, s nem utolsósorban a népfőiskola kereteiben működtetett népművészeti alkotótáboroknak köszönheti.

5. Erdővidék Múzeuma, Barót
Bányászattörténeti és céhes emlékek, ipar- és helytörténeti tárgyak kollekciója és kiállítása. Kiemelkedő értékű a székelyföldi üveghuták, valamint az erdővidéki fazekasok termékeinek gyűjteménye.

6. Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola
Egyedülálló gyűjtemény és megragadó kiállítás a moldvai magyarok népművészetéből és mindennapi életéből. A hagyományos moldvai magyar életutak viseleteken, kézműves termékeken és falvaik szobabelsőin követhetők nyomon. Az ugyanezen telken berendezett régi székely házban rendkívül gazdag helytörténeti gyűjtemény is megtekinthető.
2021.10.09
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 9-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak a Kónya Ádám Művelődési Házban, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2021.10.07
Október 7-én, csütörtökön 18 órakor megnyílik Rizmayer Péter Utolsó vacsora című képzőművészeti kiállítása a Székely Nemzeti Múzeum Pincegalériájában, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. [ részletek ]
2021.09.30
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja az érdeklődő közönséget az Erdélyi Református Múzeum könyvbemutatójára. [ részletek ]
2021.09.16-18
Az idei hagyományos Őszi Vásár Sepsiszentgyörgyön ez alkalommal a Kultúrszüret programkínálatával bővül. [ részletek ]
2021.07.29
A Székely Nemzeti Múzeum és az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület tisztelettel meghívja dr. Szekeres Attila István heraldikus, a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagja 100 éves Románia címere, Keöpeczi Sebestyén József alkotása című előadására július 29-én, csütörtökön 18 órától a Lábasházba. [ részletek ]
2021.07.15
A Székely Nemzeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása a sepsiszentgyörgyi Lábasház (Szabadság tér 7.) pincegalériájában kap helyet. [ részletek ]
2021.07.07
Sepsiszentgyörgyi szobrászművész, Éltes Barna kapta az idei Samu Géza-díjat, melyet a Makovecz-szalon évadzáró összejövetelén július 7-én vehetett át az erdélyi alkotó. [ részletek ]
2021.06.19
A Székely Nemzeti Múzeum, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér és az Erdélyi Művészeti Központ 2021-ben együtt ünnepli a Múzeumok Éjszakáját. [ részletek ]
2021.06.01
Hidd el, nincs izgalmasabb, mint mikor kirándulás közben összegyűjtött ágból, fadarabból, gyufásdobozból vagy éppen egy kinőtt ruhádból te magad próbálsz játékokat összeállítani. [ részletek ]
2021.05.22
A Székely Nemzeti Múzeum Jáger Attila erdélyi származású miskolci mérnök 1972-es csíksomlyói diasorozatával kíván élményt hozó búcsújárást minden zarándoknak. [ részletek ]
2021.05.12
A MARe, azaz a bukaresti Modern Művészetek Múzeuma művészettörténeti premierre készül. A Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből Gyárfás Jenő Sakkjátékos című olajfestményét válogatták be a kiállításba. [ részletek ]
2021.05.11
A Székely Nemzeti Múzeum Lábasházban lévő ideiglenes kiállítóterében május 11-én, kedden 18 órától Both Noémi Zsuzsanna történész, muzeológus A székely faluközösség nótáriusa. Imreh István élete és munkássága című kötetének bemutatására kerül sor. [ részletek ]
2021.05.05
A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítása, A szabadság színeváltozásai című tárlat a sepsiszentgyörgyi Lábasház emeleti termeiben újra látogatható hétköznapokon 9 és 16 óra között, szombat-vasárnap 10 és 14 óra között, illetve minden hét csütörtöki napján reggel 9 és este 19 óra között. [ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2021.