română  |   english  |   RSS Feed   Facebook


22. Acta (Siculica) 2001/1.

Délkeleti Intézet – Csíki Székely Múzeum Évkönyve, T3 Kiadó, [Sepsiszentgyörgy –] Csíkszereda, 2002, 413 oldal
Acta (Siculica) 2001/1 (Acta Hargitensia VIII; A [Délkeleti Intézet és a] Csíki Székely Múzeum Évkönyve), [Sepsiszentgyörgy-] Csíkszereda, felelős szerkesztő Szabó András, szerkesztőbizottsági tagok Rákóczy Rozália, Szőcs János, Zsigmond Győző, Barti Levente, szerkesztette és gondozta Wolf Tamás n.a., angol kivonatokat lekt., ill. ford. Szaló Réka, az évkönyvsorozatot grafikailag megtervezte Ütő Gusztáv, tördelőszerkesztő Botos Kamélia, T3 Kiadó (felelős kiadó Tulit Ilona), Sepsiszentgyörgy, 2002, 413 o.

benne: Természettudományok - ªtiinţele naturii: László, Attila: Date asupra evoluţiei paleogeografice a ariei Harghita de Sud şi a sectoarelor limitrofe, în Pleistocen, 9-22; Ghiurca, Virgil: Resurse şi perspective de interes gemologic din jud. Neamţ, 23-38; Ghiurca, Virgil: Resurse şi perspective de interes gemologic din jud. Suceava, 39-50; Róth András Lajos: Adalékok dr. Pálfy Mór 1904. évi kovásznai kutatásához, 51-59; Horváth, Alpár: Aspecte geografico-turistice ale localităţii Praid (jud. Harghita), 61-72; Zsigmond, Győző: Etnomicologia maghiară în pragul secolului XXI, 73-80; Sántha Tibor: Gelence környéki nagygombák, 81-92; Pál-Fám Ferenc, Lázár Zsolt: Adatok a Rétyi Nyír nagygombavilágához, 93-98; Pataki Csilla: Adatok a Jára völgye Pentatomoideáinak (Insecta: Heteroptera) ismeretéhez, 99-105; Pataki Csilla: Adatok a káposztapoloskák (Eurydema ventrale) táplálékpreferenciájához, 107-110; Krecsák László, Hartel Tibor: Újabb adatok a pannon gyík (Ablepharus kitaibelii) bánsági és olténiai (Románia) elterjedéséhez, 111-113; Hartel Tibor: Megfigyelések a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) táplálkozási viselkedéséről, 115-120; Hartel Tibor: A kétéltűek veszélyeztetettsége Maros megyében, 121-126; Barti Levente: Denevérhibernálási adatok a sepsikőröspataki „Ploti”-barlangokból, 1988-2000, 127-132; Barti Levente: Semnalări ale liliacului nordic (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius) din România, 133-138; Barti Levente: A szászrégeni Kohl István-gyűjteményben talált denevérpreparátumok jegyzéke, 139-142; Horváth Alpár: Az Erdélyi Gyopár folyóirat szelektív bibliográfiája (1991-2000), 143-156;

Történettudományok - ªtiinţe istorice: Székely Zsolt: Interferenţe şi întrepătrunderi etno-culturale în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului, 159-163; Botár István: Népvándorláskori vaskohászat nyomai Csíkszentsimonban I., 165-174; Gáll, Ervin: Tipologia pieselor din inventarul funerar în secolul X din Bazinul Transilvaniei, 175-210; Ferenczi Géza: A kora Árpád-kori kelet-magyarországi védelmi rendszer kérdésével kapcsolatos magyar nézetek, felfogások fejlődése, 211-230; Albert Ernő: Adatok a határőrség 1762-64-es szervezéséhez, 231-235; Ozsváth Gábor Dániel: 18-19. századi levéltári adatok a Gidófalvi Malmos Közösségről, 237-243; Zachar Péter Krisztián, Boér Laura, Boér Hunor: Erdély folyóinak leírása az 1820-as évekből, 245-255; Papucs András: Erdőkitermelő iparvasutak a Háromszéket ábrázoló térképeken, 257-285; Szőcs Miriam: A csíkkarcfalvi templomkert stációképei, 287-299; Szőcs János: Gergelyffi András, a méltatlanul elfelejtett csíki orvos-vegyész (1760-1816?), 301-314; Szőcs János: A gyergyóalfalvi Lőrintz Mihály utazási könyve (1847-1867), 315-319; Szőcs János: A gyimesközéploki iskola alapítása, története (1825-1948), 321-335; Berényi Zsuzsanna Ágnes: A zilahi Wesselényi-kör története, 337-347; Andreescu, Andreea: Atitudinea statului român fata de cetăţenii maghiari din Transilvania după 23 august 1944, 349-354; Vincze Gábor: Két háromszéki dokumentum a Magyar Népi Szövetség 1946 eleji válságáról, 355-389; Gagyi József: Adalékok a névadás kérdéséhez Romániában az ötvenes évek elején, 391-397; Zsigmond Győző: A székelyföldi magyar sajtó nyelve a politikai változások tükrében (1989-1999), 399-408; Boér Hunor: A Székelyföld és a keleti magyar többségi tömb 1992-ben, 409-403.2020.02.28
Február 28-án, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatják be Zakariás Erzsébet Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét.[ részletek ]
2020.02.06
A raktárakban a műtárgyak igényeire szabták a tárolórendszereket.[ részletek ]
2019.12.18
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. január 1-től már nem fogad látogatókat. [ részletek ]
2019.12.17
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Jánó Mihály művészettörténész A székelyderzsi unitárius templom- Kalauz című könyvének bemutatójára.[ részletek ]
2019.11.18
A budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban állítják ki hétfőtől a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum egyik leghíresebb darabját, Gábor Áron ágyúját, valamint további hatvan értékes műtárgyat.[ részletek ]
2019.11.09
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében november 9-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot.[ részletek ]
2019.10.27
Vasárnap, október 27-én, 18.00 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében Kájoni'390. Erdélyi régizene című műsorával lép fel a Codex Régizene Együttes és meghívottai.[ részletek ]
2019.10.25
A magyar királyi (brassói) 24-es honvéd gyalogezred első világháborús történetét bemutató három nyelvű szabadtéri kiállítás nyílik Kézdivásárhely főterén, a Gábor Áron szobor mögött 2019. október 25-én, pénteken 17 órától.[ részletek ]
2019.10.23
Október 23-án útra kelt a Gábor Áron-féle ágyú! A múzeum 1848–49-es ereklyéiből Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban nyílik időszakos kiállítás.[ részletek ]
2019.10.20
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy az In Memoriam Gábor Áron kiállítás 2019. október 20-án bezárásra kerül.[ részletek ]
2019.10.18
2019. október 18-án, pénteken, 18 órakor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatja be Benczédi Sándor építész, műemlékvédelmi szakmérnök, Csáki Árpád történész, és Kovács András akadémikus, ny. egyetemi tanár Az oltszemi Mikó-kastély című könyvet.[ részletek ]
2019.10.15
A Székely Nemzeti Múzeum idén képzőművészeti gyűjteményének legjavával kapcsolódik a Magyar Festészet Napja 2019-es eseményeihez. A Panteon című kiállítást 2019. október 15-én, kedden 18 órakor nyitják meg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban.[ részletek ]
2019.10.13-17
A Hagyományok Háza Hálózat Erdély és a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség közös szervezésében hímzőknek, szövőknek, viseletkészítőknek olyan szakmai fórumot hozunk létre, ahol a szakemberektől hiteles néprajzi anyagból inspirálódhatnak, ugyanakkor kérdéseiket, észrevételeiket megvitathatják, technikai tudásukat bővíthetik. [ részletek ]
2019.09.28
A Hagyományok Háza Hálózat Erdély és a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség közös szervezésében hímzőknek, szövőknek, viseletkészítőknek olyan szakmai fórumot hozunk létre, ahol a szakemberektől hiteles néprajzi anyagból inspirálódhatnak, ugyanakkor kérdéseiket, észrevételeiket megvitathatják, technikai tudásukat bővíthetik. [ részletek ]
2019.09.20
Pénteken, szeptember 20-án 18 órától Gazda Klára nyugalmazott egyetemi tanár, néprajzkutató Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete című könyvének bemutatójára kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2020.