română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

 

A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2016-2017 évkönyve


Előzéklap

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2015. november – 2017. október)


Természettudományok

Domokos Tamás: Adatok Csíkrákos és környéke puhatestű faunájához, különös tekintettel a Központi-Hargita keleti lejtőjére (Hargita megye, Románia)

Barti Levente: A Cephalota Chiloleuca Fischer von Waldheim 1820 (Carabidae, Cicindelinae) előfordulása a parajdi Sószorosban

Kutasi Csaba – Tallósi Béla: Kommandó környékének futóbogarai (Coleoptera: Carabidae)

Kocs Irén – Podlussány Attila: Adatok Kommandó és környékének ormányosalkatú bogárfaunájához (Coleoptera: Curculionoidea)

Papp Jenő: Erdély (Románia) gyilkosfürkész-faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae)

Vörösváry Gábor: Wild and cultivated plants from Transylvania based on Transsilvania Generalis by Joseph Benkő


Régészet-történelem

Bajusz Mátyás: Orbán Balázs a homoródjánosfalvi római kori kőbányáról és alakrajzairól

Puskás Frederik: Két szórványlelet Szárhegyről

Măriuca Radu - Tamás Sándor: Erdély Sebastian Münster műveiben

Szekeres Attila: Félévezredes címerek csík- és udvarhelyszéki kerített templomokban

Csáki Árpád: A Székely Nemzeti Múzeum oszmán-török szőnyegei

Csáki Árpád: A miklósvári templomfoglalás (1715) és utóélete

Szász Hunor: Kálnoki Ferenc főkirálybíró és a csíkszéki hatalmi viszonyok 1742–1750 között

Boér Hunor – Boér Máté: Baian

Boér Máté – Balázs Előd – Décsi Beatrix Emőke – Korpos Edina – Szabó Emőke: „Terhes lett véle az idő…” – A Csaba-mítosz és a megváltó hérosz irodalmi kultusza a 19. század második felében

Boér Hunor – Dobra Judit – Szőcsné Gazda Enikő: Arany hogy székelyül

Demeter Lajos: Háromszéki honvédek, nemzetőrök, honleányok és honfiak az 1848–49. évi szabadságharcban. Bita

Süli Attila: Csiszér Gábor Mátyás-huszár visszaemlékezése

Süli Attila: Háromszék önvédelmi harcának kiadatlan forrásai (1848. november–december)

Sárándi Tamás: A magyar állam és román egyházak viszonyának vázlatos története a dualizmus kori Erdélyben

Tóth Szabolcs Barnabás: A Székely Mikó Kollégium alapítványainak története

Dobolyi Annamária: Szentkereszty Stephanie képzőművészeti tevékenysége

Vincze Zoltán – Boér Hunor: Kovács István, a Székely Nemzeti Múzeum éremtárának rendezője (1916–1944)

Tóth Szilárd: Az Egyesült Székely Nemzeti és Magyar Demokrata Párt, avagy az Új Világ körüli csoport

Nagy Éva: Brassói magyar képviselet a román parlamentben a két világháború között

Tóth-Gödri Iringó: A székely nő is dolgozik. Propaganda, művészet és korrajz a Dolgozó nő székelyföldi vonatkozású címlapjain és szövegeiben

Miholcsa Gyula: Adalékok Gaál Sándor életrajzához


Kultúra és társadalom

Pozsony Ferenc: A pityókás kenyértől a nemzet kenyeréig

Szőcsné Gazda Enikő: Egy nőipariskola és hatása a kézimunka-kultúra átalakulására. Esettanulmány

Dimény Attila: A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége

Dimény Haszmann Orsolya: Egyházi ünnepek mint közösségszervező tényezők egy csernátoni gazdanaplóban

Magyar Zoltán: Népmondák Gyergyótölgyes vidékén


Szemle

László Attila: Régészeti monográfia az erősdi kultúráról. Sztáncsuj Sándor József könyvének bemutatója
2021.03.15
A Székely Nemzeti Múzeum március 15-e tiszteletére új tárlattal jelentkezik ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. [ részletek ]
2021.03.04
A Székely Nemzeti Múzeum és a László Kálmán Gombászegyesület tisztelettel meghívja Önt a múzeumba 2021. március 4-én, csütörtökön 18 órára, ahol Zsigmond Győző: Gombák a magyar néphagyományban című kötetének bemutatójára kerül sor. [ részletek ]
2021.02.18
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt 2021. február 18-án, csütörtökön 18 órára a múzeum Kós Károly Termébe Székely Zoltán: Emlékeim, Székely Zoltán önéletírása és szakmai levelezése c. kötet bemutatójára. [ részletek ]
2021.01.18
A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica évkönyve tizedik kiadásához érkezett, ezt a kerek évfordulót a Székely Nemzeti Múzeum arculatváltással kívánja megünnepelni.[ részletek ]
2020.10.03
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 3-án, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2020.08.12
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. augusztus 12-én, 18 órakor nyitja meg első kiállítását ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház emeleti termeiben.[ részletek ]
2020.02.28
Február 28-án, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatják be Zakariás Erzsébet Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét.[ részletek ]
2020.02.06
A raktárakban a műtárgyak igényeire szabták a tárolórendszereket.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2021.