română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2020.11.27

„Forradalmi” tányérok TordárólNéha gúnyolódva mondják a magyarokról, hogy vesztes forradalmakra építik a nemzeti ünnepeiket, és így az ünnepek mindig kitűnő lehetőségek a sírásra, búslakodásra. Amennyiben a nagy forradalmainkat felidéző tárgyi emlékeket vesszük számba, nem tűnik úgy, hogy a kisember sírva-ríva tekintene vissza ezekre a forradalmi eseményekre. A Székely Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteménye két olyan kerámiatárgyat őriz, amelyek az 1848-as forradalomnak és a szabadságharcnak a végső napjait idézik. A nagy méretű (38 cm átmérőjű) tányérok bizonyára „párban” készültek, egyforma méretűek, a hasonló kivitelezési mód egyértelműen jelzi, hogy ugyanaz a fazekas mester készítette (vagy ugyanaz a fogadott „írónő”) díszítette mindkettőt. A tányérokon látható szuronyos, puskás, egyenruhás katonák gyermekrajzot juttatnak eszünkbe, a humoros, helyesírási szabályokat nem követő felirataik pedig mosolyt csalnak ki bárkiből:

Hapták! It[t] vadnak a muszkák! Job[b]ra néz[z]! – írja az egyiken.
Rohamra szuran[y]t szegez[z] meg halék pardon – mókázik a másik tányér szövege.


E különleges kivitelezésű, vidám kerámiatányérok már 1909-ben a szakma érdeklődési körében voltak, Malonyay Dezső A magyar nép művészete című összegző könyvében fényképet közölt róluk. A tányérok 1918-ban Dadai Vilmos sepsiszentgyörgyi orvos hagyatékából kerültek a Székely Nemzeti Múzeumba. Az impériumváltás utáni fejetlenség miatt e két tányér csupán 1922-ben került be a múzeumi nyilvántartásba. Dadai doktor jeles műgyűjtő volt, hagyatékából számos kiemelkedően jelentős kerámiatárgyat örökölt a Múzeum. Bár a hagyatékának a darabjai legtöbbször szépen adatoltak (a gyűjtési helyre és időpontra is vannak utalások), e két tányér gyűjtési körülményeit sajnos nem adatolta. Dadai Vilmos doktor Semesnyén (Szilágyság és Beszterce-vidéke határzónájában) született, és 1873–1874 körül Kolozsváron a református gimnáziumban tanult. 1883-ban a kolozsvári egyetemen tanított „bőr- és bujakórtant”, 1884-ben pedig már elfoglalta a sepsiszentgyörgyi kórház orvosi állását. Hogy mikor vásárolta meg e vidám tordai tányérokat, nem lehet pontosan tudni. Tárgyainak jelentős részét az 1880–90-es években gyűjtötte, így könnyen megtörténhet, hogy a kolozsvári korszakában csábították el a tordai készítmények őt is, mint számos sorstársát, aki a műtárgygyűjtési divat hatására kerámiagyűjtésre adta a fejét.

A tányérok furcsa, humoros figurái a tordai fazekasok 1850–1870-es években készített kerámiatárgyaival mutatnak szoros rokonságot. Téglási Ercsei József egy 1836–1837-ben írt cikkében lesújtó véleménnyel volt a tordai mesteremberek készítményeinek rossz minőségéről: „készítsenek csak őkegyelmék olyan ügyes, jó, szép mesterműveket, mint a kolozsváriak vagy pestiek, higgyék el, hogy senki sem megy túl Feleken vásárolni, sőt még máshonnan is ide jönnek”. A helytörténész-utazó Ercsei egyedül a fazekasokat kímélte meg a csípős megjegyzésektől: „a tordai fazekasok azonban méltó dicséretet érdemelnek, kiknek edényei nemcsak Erdélyben, hanem Lengyelországban és Bukovinában is híresek és kelendők” (Téglási Ercsei József: Utazások Torda vármegyében).

A két tányér az ólommázas magyar kerámiaművészet bájos terméke. Nem csupán az 1848-as forradalom képi ábrázolása miatt fontos tárgyak, de egy népművészeti „forradalom” hiteles szemléltetőeszközei, amely a mintamásolás helyett már az egyéni kreativitást és fantáziát helyezi az alkotó munka középpontjába.

Szőcsné Gazda Enikő2021.03.15
A Székely Nemzeti Múzeum március 15-e tiszteletére új tárlattal jelentkezik ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. [ részletek ]
2021.03.04
A Székely Nemzeti Múzeum és a László Kálmán Gombászegyesület tisztelettel meghívja Önt a múzeumba 2021. március 4-én, csütörtökön 18 órára, ahol Zsigmond Győző: Gombák a magyar néphagyományban című kötetének bemutatójára kerül sor. [ részletek ]
2021.02.18
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt 2021. február 18-án, csütörtökön 18 órára a múzeum Kós Károly Termébe Székely Zoltán: Emlékeim, Székely Zoltán önéletírása és szakmai levelezése c. kötet bemutatójára. [ részletek ]
2021.01.18
A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica évkönyve tizedik kiadásához érkezett, ezt a kerek évfordulót a Székely Nemzeti Múzeum arculatváltással kívánja megünnepelni.[ részletek ]
2020.10.03
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 3-án, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2020.08.12
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. augusztus 12-én, 18 órakor nyitja meg első kiállítását ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház emeleti termeiben.[ részletek ]
2020.02.28
Február 28-án, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatják be Zakariás Erzsébet Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét.[ részletek ]
2020.02.06
A raktárakban a műtárgyak igényeire szabták a tárolórendszereket.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2021.