română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2020.05.28

Madonnás lobogó 1848-bólAz 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc a nemzeti szimbólumok használatának igazi áradatát hozta, s habár már korábban sem volt ritka, a köztudat ‘48-hoz kapcsolja a piros–fehér–zöld nemzeti színek elterjedését, intézményesülését. A szabadságharc első hónapjaiban nemzeti lobogók egész kavalkádja készült: bizottmányi zászlók, nemzetőrségi lobogók, toborzó zászlók, stb. Ezek úgy kivitelezésükben, mint formavilágukban egyaránt változatosak voltak, közös jellemzőjük a nemzeti színek használata volt.

A honvédség ezzel szemben, a reguláris hadseregekre jellemzően, egységes, szabványszerű zászlókat használt, ezek voltak az úgynevezett Madonnás honvédzászlók. A zászlólap hófehér volt, széleit vörös és zöld színű ékek („farkasfogak”) övezték, középen pedig egyik oldalára az ország címerét, másik oldalára Magyarország nagyasszonyát, Szűz Máriát festették. Az alakulat nevét a zászlószalag tartalmazta, amelyet a zászlószentelési ünnepség keretében tűztek rá, ekkor kapta meg az alakulat is a lobogót. Ettől kezdve a zászló és alakulat története eggyé forrott. A lobogókat igen nagy tisztelet övezte, a honvédek felesküdtek a védelmére, életüket kockáztatva óvták azt, még a szabadságharc leverését követően is.

A Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében (részleteiben) fennmaradt Madonnás honvédzászlót Tuzson János nyugalmazott honvédezredes, a valamikori 86. honvédzászlóalj parancsnoka ajándékozta a múzeumnak. A lobogó végigjárta a háromszéki hadszínteret, de tanúja volt több erdélyi ütközetnek is.

A Tuzson által vezetett zászlóalj azonban csak utólagos birtokosa volt a lobogónak. A zászló első tulajdonosa a kézdivásárhelyi székhelyű 2. székely határőrezred 1. tábori zászlóalja volt, akiket 1848 nyarán mozgósítottak. Kalandos úton megjárták a Délvidéket, s majd Pozsonyon keresztül végül Pestre vezényelték az alakulatot, ahol november 17-én új, nemzeti színű zászlóval látták el őket. A Nemzeti Múzeum udvarán megejtett zászlószentelésen maga Kossuth Lajos köszöntötte a katonákat, a szalagot felesége, Meszlényi Terézia mint zászlóanya tűzte rá, s helyezte fel az első zászlószeget. Két fia, Ferenc és Lajos szintén ütött egy-egy szeget a zászlórúdra. Az alakulat később megütközött Urbán seregeivel, de részt vettek Bem oldalán az ellenségnek Erdélyből való kiűzésében is.

A zászló második felszentelésére Felsőtömösön,1849 májusában került sor, amikor a frissen alakult 86. zászlóalj oltalmára bízták a lobogót. A zászlóanya özv. Czecz Jánosné Botskor Krisztina (Czecz János tábornok édesanyja) lett. A zászló később ott lobogott az első kökösi csatában, de tanúja volt a Gábor Áron életét követelő második kökösi csatának, vagy a Sepsiszentgyörgy melletti eprestetői ütközetnek is. Honvédjei vitézül harcoltak a sósmezői és herzsai ütközetekben, utolsó székelyföldi állásukat pedig a Nyergestetőn védték az orosz túlerővel szemben.

A szabadságharc leverését követően a zászlót Tuzson őrnagy Bélafalván, fivérénél rejtette el, a zászlószalagot pedig párnájába varrva őrizte. A lobogót az osztrák hatóságok egy házkutatás során elkobozták, de a háromszéki katonai főbiztos, engedve a helyiek kérésének, a zászlót nem pusztította el, hanem engedélyt adott, hogy némi átalakítást követően egyházi lobogóként használják a sepsiszentgyörgyi római katolikus templomban. Tuzson birtokába 1861-ben jutott vissza, amikor a Rikánbelüli Honvédsegélyző Egylet zászlajává akarták avatni, de mivel a honvédegyleteket rövid időre rá betiltották, a zászlóavatás elmaradt.

A lobogó címerdíszét Tuzson, több más ereklyével együtt, 1903-ban ajánlotta fel a múzeum gyűjteménye számára, ahol a második világháború végéig a régiségtári kiállításon volt látható.
Magyarország Nagyasszonyának ábrázolása a lobogó címerdíszénMagyarország címere a lobogó címerdíszénA lobogó címerdísze a múzeum régiségtári kiállításán (balra fent)Az idős Tuzson János (1899)
2021.03.15
A Székely Nemzeti Múzeum március 15-e tiszteletére új tárlattal jelentkezik ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. [ részletek ]
2021.03.04
A Székely Nemzeti Múzeum és a László Kálmán Gombászegyesület tisztelettel meghívja Önt a múzeumba 2021. március 4-én, csütörtökön 18 órára, ahol Zsigmond Győző: Gombák a magyar néphagyományban című kötetének bemutatójára kerül sor. [ részletek ]
2021.02.18
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt 2021. február 18-án, csütörtökön 18 órára a múzeum Kós Károly Termébe Székely Zoltán: Emlékeim, Székely Zoltán önéletírása és szakmai levelezése c. kötet bemutatójára. [ részletek ]
2021.01.18
A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica évkönyve tizedik kiadásához érkezett, ezt a kerek évfordulót a Székely Nemzeti Múzeum arculatváltással kívánja megünnepelni.[ részletek ]
2020.10.03
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 3-án, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2020.08.12
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. augusztus 12-én, 18 órakor nyitja meg első kiállítását ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház emeleti termeiben.[ részletek ]
2020.02.28
Február 28-án, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatják be Zakariás Erzsébet Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét.[ részletek ]
2020.02.06
A raktárakban a műtárgyak igényeire szabták a tárolórendszereket.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2021.