română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2020.12.23

Képek Háromszék múltjából


Orbaiszéki betlehemes játékok


Bálint Sándor, a vallási néprajz máig legjelentősebb kutatója a karácsonyi dramatikus játékokról szólva megjegyezte, hogy a székelyföldi betlehemesek teljesen elkülönülnek a más tájegységek betlehemeseitől.

Míg a magyar nyelvterület nagyrészén a betlehemes játéknak minősült, és előadói is annak érezték, Székelyföldön megmarad szertartásos jellege, és jellemzően felnőtt férfiak adták elő. E közös ismérvekre alapozva Bálint Sándor úgy vélte, hogy ezeknek “közös forrásuk valamely, sajnos, ránk nem maradt csíksomlyai barokk karácsonyi vagy úrnapi misztériumjáték”. A szertartásosság nem pusztán a szövegből adódott. A szereplőknek az Advent időszakában kerülniük kellett a kocsmákat, nem szabadott a lányos házakat látogatniuk, az utcákon néma csendben kellett járniuk. Alakításuk tehát tiszta életet, mérsékletességet, önuralmat feltételezett.

Míg e dramatizált karácsonyi játékot többnyire a római katolikus lakosság éltette az egész magyar nyelvterületen, Háromszéken a protestáns többségű falvakban is felleljük ennek változatait.

Balázs Márton, Háromszék néprajzának egyik első összegzője a 20. század legelején, 1901–1902-ben tíz betlehemes játékot tudott összegyűjteni, éspedig kettőt Kézdiszentlélekről, hármat Kovásznáról, egyet Vajnafalváról, egyet Torjáról, kettőt Kézdivásárhelyről és egyet Kézdisárfalváról. E felsorolásból látható, hogy az általa 1942-ben megjelentetett játékok jelentős hányadát a protestáns többségű Orbaiszék szolgáltatta. Makkai Endre és Nagy Ödön a téli néphagyományokról szóló erdélyi áttekintésükben zabolai betlehemes játékot publikáltak.

A Székely Nemzeti Múzeum fotó- és üvegnegatív tárába több betlehemes fotó került be. Kovásznán Roediger Lajos az 1912-es betlehemezést próbálta vizuális eszközökkel is dokumentálni. Az általa készített két, majdnem egyforma üveglemezről felismerhető, hogy ekkor a betlehemezést már a fiatal gyermekek gyakorolták. Játékuk színhelyét szalmával díszítették fel, amely azért is figyelemre méltó, mivel a karácsonyi szalmának mágikus gyógyító, termékenység varázsló használata sok vidéken dokumentálható volt. A 11 szereplő közt felismerhető Mária, Szent József, a két angyal, két katona, a király, három pásztor és a földön heverő hammas vagy negyedik pásztor alakja. Mivel Kovászna vajnafalvi részében a juhászat a románság foglalkozása volt, természetes állapotnak tekinthető, hogy a pásztorok román viseletet öltöttek magukra.

A harmincas években Mikes Hanna a Zabolán készült betlehemes fotóiból ajándékozott egy egész sorozatot múzeumunknak. A harmincas évek zabolai betlehemezői archaikusabb viseletben voltak, mint a kovásznaiak: a pásztorok hatalmas bundában, lábukon bocskorral, hosszú szakálas maszkban láthatók, kezükben zörgőkkel ellátott faragott pásztorbotot tartanak. Szent Józsefet zsidós viseletben, kalappal és hosszú szakállal jelenítették meg. A katonák elmaradhatatlan eszköze a hosszú kard volt. Az újabb állapotot csupán az jelzi, hogy mind Mária, mind pedig a két angyal szerepét lányok játszották már.

A ránk maradt archív fotóanyag csupán az orbaiszéki betlehemezést ismerteti meg velünk. A képeket azzal a reménységgel ismertetjük olvasóinkkal, hogy ezek ismeretében könnyebben rekonstruálhatóvá, betaníthatóvá válik a kovásznai és zabolai betlehemes játék.

Szőcsné Gazda Enikő

Az írás megjelent a Háromszék napilap 2010-es decemberi 24-i számában.
2021.03.15
A Székely Nemzeti Múzeum március 15-e tiszteletére új tárlattal jelentkezik ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. [ részletek ]
2021.03.04
A Székely Nemzeti Múzeum és a László Kálmán Gombászegyesület tisztelettel meghívja Önt a múzeumba 2021. március 4-én, csütörtökön 18 órára, ahol Zsigmond Győző: Gombák a magyar néphagyományban című kötetének bemutatójára kerül sor. [ részletek ]
2021.02.18
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt 2021. február 18-án, csütörtökön 18 órára a múzeum Kós Károly Termébe Székely Zoltán: Emlékeim, Székely Zoltán önéletírása és szakmai levelezése c. kötet bemutatójára. [ részletek ]
2021.01.18
A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica évkönyve tizedik kiadásához érkezett, ezt a kerek évfordulót a Székely Nemzeti Múzeum arculatváltással kívánja megünnepelni.[ részletek ]
2020.10.03
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 3-án, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2020.08.12
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. augusztus 12-én, 18 órakor nyitja meg első kiállítását ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház emeleti termeiben.[ részletek ]
2020.02.28
Február 28-án, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatják be Zakariás Erzsébet Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét.[ részletek ]
2020.02.06
A raktárakban a műtárgyak igényeire szabták a tárolórendszereket.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2021.