română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

A Székely Nemzeti Múzeum régi kalendáriumaiból (1711-1848)

A Székely Nemzeti Múzeum régi kalendáriumaiból (1711-1848)

2007. január 27-én, szombaton 18 órától Bartha Katalin Ágnes irodalomtörténész előadást tartott Kalendáriumok a Székely Nemzeti Múzeumban címmel. Ebből az alkalomból 1713-1848 közötti kalendáriumok kerültek kiállításra szemléltetésül a múzeum könyvtári gyűjteményéből. A kis kiállítás  január 27-től ­február 27-ig látogatható. Az előadást és kiállítást a régi könyvek, a színháztörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk, valamint mindazoknak, akik kíváncsiak, hogy mit írtak az asztrológusok a „tsillagok természet szerint való forgásokból és jelentésekből” például az 1717-es esztendőre. Egy 1717-es kolozsvári kalendáriumot teljes egészében, továbbá egy 1763-as lőcsei formára, Győrben nyomtatott kalendáriumot részben reprodukáltunk. Ezeket a másolatokat a közönség is kézbe kapta, beleolvashatott.

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM RÉGI KALENDÁRIUMAIBÓL
(1711-1848)

1

A magyarországi és erdélyi naptárak egyik fő mintája az első tudományos igénnyel, Regiomontanus által szerkesztett-nyomtatott kalendárium volt (Nürnberg, 1474). Regiomontanus 1467–1471 között Mátyás király udvarában tartózkodott, és az Academia Istropolitanán tanított is. A Königsbergben (ma Kalinyingrad) született Joannes Müllert szülővárosa latin neve után tüntetik fel Regiomontanusnak (magyarítva: Királyhegyi). Jó csengése miatt a későbbi népkönyveken is, bár ezekben már a jeles tudós egyetlen sora sem található.


Az első magyar planétás könyv Heltai Gáspár kolozsvári Csíziója (1592). A csízió maga huszonnégy sornyi, versbe szedett ünnepnaptár. Szótagonként az ünnepek neve mellé tördelték, úgy, hogy a megjegyzendő ünnepnapok mellé azok kezdőszótaga került. A csíziót ismerő (megtanuló) így jegyezhette meg, mikor következnek ezek. Múzeumunk Csíziója a budai Landerer-nyomdában készült, tehát 1730 tája után, de 1833 előtt, betűi alapján 1800 körül.


Kis Ka-rá-cson-tól ke-resz-tül jó Pál re-me-te, nagy disz-nós An-tal… A szentek napjai, a tenyerünkbe írt sors és a többi tudnivaló.


2

A másik híres naptár a lőcsei kalendárium volt. 116 éven át országos nevezetességnek számított, és szállóigévé vált: „Ez is a lőcsei kalendáriumból való.” A magyar nyelvű kiadása 1626-ban indult meg, és 1741-ig majdnem minden évben megjelent. A lőcsei kalendáriumot hosszú időn keresztül a Neubarth (Neupart) család tagjai készítették. A lőcsei kalendáriumok annyira el voltak terjedve, hogy sok más városban is utána nyomtatták.
(Bartha Katalin Ágnes)

 

1763-as győri kalendárium, lőcsei mintára

3

A kalendáriumok mind nagy változatosságban jelentek meg, minden jelentősebb nyomdában, és minden, az országban használatos fontosabb nyelven.


Kassai latin nyelvű kalendárium (1725) a híres lőcsei kalendáriumok mintájára

 
 
Brassói német (1790) és magyar (1739), valamint a budai magyar királyi egyetemi nyomdában készült román (1823) kalendárium.

4

A Neubárt János asztrológus mintájára készült kolozsvári Új és Ó Kalendariomok kiállított sorozata (1713, 1721, 1717, 1722, 1717) jól példázza az ekkori kalendáriumok tartalmi-formai beosztását. 
Címlapjukat kronológiai adatok és asztrológiai jelmagyarázat követi. A két időszámítás külön oszlopban veszi sorra a napokat (pl. április 12. egyben Szent György havának első napja), az oszlopok közé politikai és orvosi stb. jóslatok (piros), illetve időjárás-jóslás (fekete dőlt betűs) vannak tördelve. A hónapok végén nagyobb havi horoszkóp (piros) áll.A naptárrész lapjai közé szabad lapok vannak bekötve gazdasági stb. feljegyzések számára. A naptárrészt követő fejezetek: az év asztrológiai elemzése (időjárás, csillagászati jelenségek, háború és béke kilátásairól, várható termésről, betegségekről – egészségügyi tanácsokkal); az országos vásárok felsorolása; történelem évszámokban.

5

A kalendáriumok tartalmi kínálata folyamatosan bővült. A postaállomások ismertetése, pénzváltási arányok, napszámos bértáblák, erdélyi közigazgatási tisztinévtárak mellett megjelennek a kották, a szépirodalminak is tekinthető szövegek, a honismereti irodalom, a rokonok képes ismertetése, sőt – a marihuána ajánlása...
Végül megjelenik a tartalomjegyzék, reklámként pedig a kiadó kiadványlistája.

6

Az olvasók bejegyzései is mind változatosabbak: adásvételről, a termésről helynevekkel, szolga kommenciójáról, időjárásról és földrengésről, az év tűzeseteiről. Akad napló, családi eseményekkel fűszerezve, sőt rajzok, a népi festett bútorról ismert virágmotívumokkal, vagy Fábián József babonaság elleni könyvének kivonata


A tárgyalt korszak végéről fontos hézagpótló színháztörténeti forrás is akad a bejegyzések között. Jelentőségét és készítője személyét Bartha Katalin Ágnes tisztázta: Lugosi József Kővári László osztálytársa volt, később elsőként fordítja magyarra ifj. Alexandre Dumas Kaméliás hölgyét. Az 1848-as kolozsvári színházi műsorrendet pedig a jelenlegi ismeretek szerint egyedül az ő kalendáriumi bejegyzése örökítette meg. Kolozsvári naptár az 1848-ik szökő évre, Tiltsch János kiadásában
Possessori bejegyzése:  A kiadó ajándékából Lugosié1848-as kolozsvári színházi repertórium
Lugosi József 1848-as kalendáriumi feljegyzéseiben


7

A Székely Nemzeti Múzeum Könyvtárának a kiállításon felhasznált kalendáriumai:

Uj és ó kalendariom Christus Urunk’ születése után való 1713 esztendöre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmazttatott vólt Neubárt János astrologus által. Telegdi Pap Sámuel ny., Kolosváratt
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után való 1717 esztendöre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmazttatott vólt Neubárt János astrologus által. Telegdi Pap Sámuel ny., Kolosváratt
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után való 1721 esztendöre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmazttatott vólt Neubárt János astrologus által. Telegdi Pap Sámuel ny., Kolosváratt
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után való 1722 esztendöre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmazttatott vólt Neubárt János astrologus által. Telegdi Pap Sámuel ny., Kolosváratt
Calendarium cassoviense ad annum Jesus Christi M.DCC.XXV... in usum Regni Hungariae, ac vicinarum provinciarum. Typis Academicis, per Joan. Henricum Frauenheim, Cassovia (1725)
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1739. esztendoere... Melly Magyar-országra, Erdélyre, és rész-szerént az eo szomszéd tartományira, alkalmaztatott Solanus Samuel által. Heltzdoerffer Mihály ny., Brassoban
Uj és o kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1761. esztendöre. ... Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmaztatott Hanckens Bálint continuatioja szerint. Ny. S. Pataki Jó’sef által, Kolo’sváratt
Házi és uti uj kalendariom Kristus Urunk szueletése után 1763-dik esztendoere… Magyar-országra, Erdélyre, és rész szerént az oe szomszéd tartományaira alkalmaztatott Dubranowski Stanislaus mathematicus által… A’ loetsei formára. Ny. Streibig Gergely priv. koenyv-nyomtató által, Gyoerbe
Új és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1770. ...  esztendöre... Melly Magyar-országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmaztatott Hanckens Bálint continuatioja szerint. Ny. S. Pataki Jó’sef által, Kolo’sváratt [?]
Uj és o kalendariom a mi kegyes idvezitoe Ur Jésus Kristusunknak szueletésétoel fogva számláltatik M.DCC.LXXVI. ... esztendoe ... Melly Magyar-országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmaztatott. Ny. Kollmann Ferentz Josef, priv. koenyv-nyomtató által, Kolosváratt (1776)
Ó, és uj kalendáriom Kristus Urunk’ szueletése után 1777-dik esztendoere, mely ... Magyar-országra, Erdélyre, és rész szerént az oe szomszéd tartományira alkalmaztatott Dubranowski Stanislaus mathematicus által. Ny. Kollmann Jósef Ferencz priv. koenyv-nyomtató által, Kolosvárat
Neuer, verbesserter und alter Kalender, auf das Jahr Jesu Christi 1790... Fuer Siebenbuergen, Ungarn und theils andere angraenzende Oerter, beschrieben durch Johann Neupart. In der Albrichtschen Buchdruckerey druckts Martin Brenndoerffer, Kronstadt
Erdéllyi magyar hazafiui ujj kalendariom [belső címlapon: Az erdélyi magyar hazafiak’ kalendárioma Kristus Urunk születése útán] 1793-dik ... esztendőre ... Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmaztatott. Ny. Hochmeister Márton cs. kir. dicast. priv. könyv-nyomtató, Kolo’sváratt, és Szebenben
Uj és o kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1795-dik ... esztendöre. Melly Erdélyre, Magyar-országra, és más tartományokra-is alkalmaztatott Hancens Bálint continuatioja szerént. Ny. a réform. kollégyom betüivel, Kolo’sváratt
Erdéllyi házi és úti, újj  kalendáriom [belső címlapon: Erdélyi házi és uti, uj és o kalendarioma Kristus Urunk születése után] 1798-dik ... esztendoere ... Erdélyre, és más szomszéd tartományokra-is alkalmaztatott. Ny. Hochmeister Márton ts. k. dicast. priv. könyv-nyomt. által, Szebenben és Kollosváratt
Királyhegyi János: Cisio, az-az az astronomiai tudománynak rövid értelemmel való le-írása. Landerer Anna betűivel, Buda [1730-as évek és1833 között], é.n. [Betűtípusai alapján 1800 k.]
Erdéllyi házi és úti, ujj kalendáriom [belső címlapon: Erdélyi új és ó kalendarioma Kristus Urunk születése útán] 1800-dik ... esztendoere ... Erdélyre, és más szomszéd tartományokra alkalmaztatott Dubranowski. Ny. Hochmeister Mártonnál, Szebenben és Kolosváratt
Erdéllyi házi és úti, ujj kalendáriom [belső címlapon: Erdélyi új és ó kalendarioma Kristus Urunk születése útán] 1801-dik ... esztendöre ... Erdélyre, és más szomszéd tartományokra alkalmaztatott. Ny. Hochmeister Márton által, Kolosváratt
Erdélyi magyar kalendáriom az hazai közönség hasznára [belső címlapon: Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1822-dik ... esztendöre, mely Erdélyre, Magyar országra, és más tartományokra alkalmaztatott Hankens Bálint continuatioja szerént. Ny. Török István, a ref. koll. betüivel, Kolo’sváron]
Erdélyi uj kalendariom. 1823. [belső címlapon: Erdélyi uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1823-dik ... esztendöre ... Erdélyre, és más szomszéd tartományokra alkalmaztatott Hankens Bálint continuátioja-szerént. Ny. Hochmeister Márton betüivel (? Kolozsvár)]
Calendariu pe annul dela Hristos 1823... întogmit pe gradurile şi clima Oungariei, a marelui Prinţipat al Ardialului, a Þărei Rumaneşci, şi a Moldoviei, La Crăiasca Typografie a ouniversitătei Oungureşci, în Buda
Erdélyi magyar kalendariom az hazai közönség hasznára [belső címlapon: Ujj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1827-dik ... esztendöre, mely Erdélyre, Magyar országra, és más tartományokra-is alkalmaztatott Hankens Bálint continuatioja szerént. Ny. Török István, a ref. koll. betüivel, Kolo’sváron]
Erdélyi magyar kalendáriom (Új és ó kalendariom Krisztus Urunk születése után 1834-dik... esztendőre, mely Erdélyre, Magyar országra és más tartományokra alkalmaztatott. A kir. lyceum’ betűivel [belső címoldalon: Az evang. reform. kollégyom betüjivel ny. Barra Gábor], Kolo’sváron
Erdélyi kalendáriom 1837-ik esztendőre (Új és ó kalendariom Krisztus Urunk születése után 1837-dik... esztendoere, mely Erdélyre, Magyar országra és más tartományokra alkalmaztatott. Az evang. reform. kollégyom betüjivel ny. Barra Gábor, Kolo’sváron
Kolozsvári naptár az 1848-ik szökő évre. Kiadja Tilsch János (ny. az ev. reformatum kollégyom’ betüivel), Kolozsvártt

*

Szakirodalom


Bartha Katalin Ágnes: A Székely Nemzeti Múzeum kalendáriumai, avagy a kalendáriumi bejegyzés műfaja, Acta (Siculica) 2006/2, 279–284
Borsa Gedeon: A Csízióról, in: Csízió vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986

*

Rendezte Demeter Éva és Boér Hunor.
A képanyag digitalizálását Geangalău Krisztina végezte.
A tárlók berendezésében Barabás Hajnalka, Gyenge Gabriella,
Muckenhaupt Erzsébet, Tamás Tünde és Tiboldi Zoltán
segített, adott tanácsokat.
A tárlók alkalmazásához Bokor Piroska, Oláh József, Péter
Teréz, Prezsmer Emese, Prezsmer Eszter, Szeles József, Tanco
Magdolna és Zavicsa József segítségét köszönjük.2019.02.14
2018. február 14-én, csütörtökön, 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatásra kerül a Határvédelem évszázadai Székelyföldön. Csíkszék és Gyimesek vidéke című tanulmánykötet.[ részletek ]
2019.01.30
Csáki Árpád: A kézdiszentléleki Tarnóczy–Mikes-kastély című könyvének bemutatójára január 30-án, szerdán 18 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A birtok- és építéstörténeti tanulmány a kézdiszentléleki önkormányzat megbízásából készült a csíkszeredai Alutus Print Nyomda fényszedő műhelyében.[ részletek ]
2019.01.17
A Székely Hadosztály megalakulásának 100 éves évfordulója alkalmából szeretettel meghívjuk 2019. január 17-én könyvbemutatóval egybekötött konferenciára.[ részletek ]
2018.10.29
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásának köszönhetően, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársai és megbízott külső kutatói 2018 folyamán jelentős tudományos projektet valósítottak meg, melynek célja az uzoni Béldi-Mikes kastély emlékeinek régészeti, történeti és művészettörténeti szempontú feldolgozása volt.[ részletek ]
2019.01.12
2019. január 12-én, szombaton 10–15 óra között szeretettel várjuk a Székely Nemzeti Múzeumba az érdeklődőket (6-tól 99 éves korig) az Alföldön innen – Erdélyen túl. A Fekete-Körös völgye a századfordulón kiállítás zárórendezvényére, és az ehhez kapcsolódó ingyenes szakmai tárlatvezetésre, előadásra és műhelyfoglalkozásra.[ részletek ]
2018.12.15-16
Tizedik alkalommal – újra a Székely Nemzeti Múzeumban – kerül sor a hagyományteremtő karácsonyi vásárra, adventi gyertyafénnyel, mézeskaláccsal, forralt borral és közel ötven kézműves portékájával.[ részletek ]
2018.12.09
A Szacsvay Akadémia előadássorozat következő előadására, 2018. december 9-én, vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. Az előadás címe: Metamorphosis Transylvaniae (1990-2018). Az erdélyi magyar közösséget érintő társadalmi és politikai folyamatok a rendszerváltást követően, előadó Kiss Tamás szociológus, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár[ részletek ]
2018.11.28
Tisztelettel meghívjuk 2018. november 28-án, szerdán 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében szervezett kiállításra és kiskonferenciára.[ részletek ]
2018.11.26
November 26-án, hétfőn 18 órától mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban Dimény Attila néprajzkutató, múzeumvezető A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) című könyvét, amely az idén jelent meg a Dissertatines Ethnographicae Transyvanicae sorozatban, a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában.[ részletek ]
2018.11.17
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében november 17-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. Az idei téma: az őszi és téli fülőkék (főleg Flammulina, Rhodocollybia nemzetség).[ részletek ]
2018.11.14
Szeretettel meghívjuk a 2018. november 14-én, szerdán 11 órakor tartandó szabadtéri kiállítás megnyitójára, amely a magyar királyi 24. gyalogezred első világháborús történetéről emlékezik meg.[ részletek ]
2018.10.23
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében október 23-án 17 órától László Gyula-emlékkonferencia lesz. [ részletek ]
2018.10.25
Október 25-én, csütörtökön mutatjuk be azt a műtárgyat, mely Gerendi-Enderle Anikó jóvoltából került a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, és elsősorban a vizuális élmény kifejezésére fekteti a hangsúlyt. [ részletek ]
2018.10.14
A Szacsvay Akadémia előadássorozat következő előadására, 2018. október 14-én, vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. [ részletek ]
2018.10.09
Vándorkiállítás-megnyitó a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2018.