română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

A Székely Nemzeti Múzeum régi kalendáriumaiból (1711-1848)

A Székely Nemzeti Múzeum régi kalendáriumaiból (1711-1848)

2007. január 27-én, szombaton 18 órától Bartha Katalin Ágnes irodalomtörténész előadást tartott Kalendáriumok a Székely Nemzeti Múzeumban címmel. Ebből az alkalomból 1713-1848 közötti kalendáriumok kerültek kiállításra szemléltetésül a múzeum könyvtári gyűjteményéből. A kis kiállítás  január 27-től ­február 27-ig látogatható. Az előadást és kiállítást a régi könyvek, a színháztörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk, valamint mindazoknak, akik kíváncsiak, hogy mit írtak az asztrológusok a „tsillagok természet szerint való forgásokból és jelentésekből” például az 1717-es esztendőre. Egy 1717-es kolozsvári kalendáriumot teljes egészében, továbbá egy 1763-as lőcsei formára, Győrben nyomtatott kalendáriumot részben reprodukáltunk. Ezeket a másolatokat a közönség is kézbe kapta, beleolvashatott.

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM RÉGI KALENDÁRIUMAIBÓL
(1711-1848)

1

A magyarországi és erdélyi naptárak egyik fő mintája az első tudományos igénnyel, Regiomontanus által szerkesztett-nyomtatott kalendárium volt (Nürnberg, 1474). Regiomontanus 1467–1471 között Mátyás király udvarában tartózkodott, és az Academia Istropolitanán tanított is. A Königsbergben (ma Kalinyingrad) született Joannes Müllert szülővárosa latin neve után tüntetik fel Regiomontanusnak (magyarítva: Királyhegyi). Jó csengése miatt a későbbi népkönyveken is, bár ezekben már a jeles tudós egyetlen sora sem található.


Az első magyar planétás könyv Heltai Gáspár kolozsvári Csíziója (1592). A csízió maga huszonnégy sornyi, versbe szedett ünnepnaptár. Szótagonként az ünnepek neve mellé tördelték, úgy, hogy a megjegyzendő ünnepnapok mellé azok kezdőszótaga került. A csíziót ismerő (megtanuló) így jegyezhette meg, mikor következnek ezek. Múzeumunk Csíziója a budai Landerer-nyomdában készült, tehát 1730 tája után, de 1833 előtt, betűi alapján 1800 körül.


Kis Ka-rá-cson-tól ke-resz-tül jó Pál re-me-te, nagy disz-nós An-tal… A szentek napjai, a tenyerünkbe írt sors és a többi tudnivaló.


2

A másik híres naptár a lőcsei kalendárium volt. 116 éven át országos nevezetességnek számított, és szállóigévé vált: „Ez is a lőcsei kalendáriumból való.” A magyar nyelvű kiadása 1626-ban indult meg, és 1741-ig majdnem minden évben megjelent. A lőcsei kalendáriumot hosszú időn keresztül a Neubarth (Neupart) család tagjai készítették. A lőcsei kalendáriumok annyira el voltak terjedve, hogy sok más városban is utána nyomtatták.
(Bartha Katalin Ágnes)

 

1763-as győri kalendárium, lőcsei mintára

3

A kalendáriumok mind nagy változatosságban jelentek meg, minden jelentősebb nyomdában, és minden, az országban használatos fontosabb nyelven.


Kassai latin nyelvű kalendárium (1725) a híres lőcsei kalendáriumok mintájára

 
 
Brassói német (1790) és magyar (1739), valamint a budai magyar királyi egyetemi nyomdában készült román (1823) kalendárium.

4

A Neubárt János asztrológus mintájára készült kolozsvári Új és Ó Kalendariomok kiállított sorozata (1713, 1721, 1717, 1722, 1717) jól példázza az ekkori kalendáriumok tartalmi-formai beosztását. 
Címlapjukat kronológiai adatok és asztrológiai jelmagyarázat követi. A két időszámítás külön oszlopban veszi sorra a napokat (pl. április 12. egyben Szent György havának első napja), az oszlopok közé politikai és orvosi stb. jóslatok (piros), illetve időjárás-jóslás (fekete dőlt betűs) vannak tördelve. A hónapok végén nagyobb havi horoszkóp (piros) áll.A naptárrész lapjai közé szabad lapok vannak bekötve gazdasági stb. feljegyzések számára. A naptárrészt követő fejezetek: az év asztrológiai elemzése (időjárás, csillagászati jelenségek, háború és béke kilátásairól, várható termésről, betegségekről – egészségügyi tanácsokkal); az országos vásárok felsorolása; történelem évszámokban.

5

A kalendáriumok tartalmi kínálata folyamatosan bővült. A postaállomások ismertetése, pénzváltási arányok, napszámos bértáblák, erdélyi közigazgatási tisztinévtárak mellett megjelennek a kották, a szépirodalminak is tekinthető szövegek, a honismereti irodalom, a rokonok képes ismertetése, sőt – a marihuána ajánlása...
Végül megjelenik a tartalomjegyzék, reklámként pedig a kiadó kiadványlistája.

6

Az olvasók bejegyzései is mind változatosabbak: adásvételről, a termésről helynevekkel, szolga kommenciójáról, időjárásról és földrengésről, az év tűzeseteiről. Akad napló, családi eseményekkel fűszerezve, sőt rajzok, a népi festett bútorról ismert virágmotívumokkal, vagy Fábián József babonaság elleni könyvének kivonata


A tárgyalt korszak végéről fontos hézagpótló színháztörténeti forrás is akad a bejegyzések között. Jelentőségét és készítője személyét Bartha Katalin Ágnes tisztázta: Lugosi József Kővári László osztálytársa volt, később elsőként fordítja magyarra ifj. Alexandre Dumas Kaméliás hölgyét. Az 1848-as kolozsvári színházi műsorrendet pedig a jelenlegi ismeretek szerint egyedül az ő kalendáriumi bejegyzése örökítette meg. Kolozsvári naptár az 1848-ik szökő évre, Tiltsch János kiadásában
Possessori bejegyzése:  A kiadó ajándékából Lugosié1848-as kolozsvári színházi repertórium
Lugosi József 1848-as kalendáriumi feljegyzéseiben


7

A Székely Nemzeti Múzeum Könyvtárának a kiállításon felhasznált kalendáriumai:

Uj és ó kalendariom Christus Urunk’ születése után való 1713 esztendöre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmazttatott vólt Neubárt János astrologus által. Telegdi Pap Sámuel ny., Kolosváratt
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után való 1717 esztendöre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmazttatott vólt Neubárt János astrologus által. Telegdi Pap Sámuel ny., Kolosváratt
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után való 1721 esztendöre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmazttatott vólt Neubárt János astrologus által. Telegdi Pap Sámuel ny., Kolosváratt
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után való 1722 esztendöre. Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmazttatott vólt Neubárt János astrologus által. Telegdi Pap Sámuel ny., Kolosváratt
Calendarium cassoviense ad annum Jesus Christi M.DCC.XXV... in usum Regni Hungariae, ac vicinarum provinciarum. Typis Academicis, per Joan. Henricum Frauenheim, Cassovia (1725)
Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1739. esztendoere... Melly Magyar-országra, Erdélyre, és rész-szerént az eo szomszéd tartományira, alkalmaztatott Solanus Samuel által. Heltzdoerffer Mihály ny., Brassoban
Uj és o kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1761. esztendöre. ... Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmaztatott Hanckens Bálint continuatioja szerint. Ny. S. Pataki Jó’sef által, Kolo’sváratt
Házi és uti uj kalendariom Kristus Urunk szueletése után 1763-dik esztendoere… Magyar-országra, Erdélyre, és rész szerént az oe szomszéd tartományaira alkalmaztatott Dubranowski Stanislaus mathematicus által… A’ loetsei formára. Ny. Streibig Gergely priv. koenyv-nyomtató által, Gyoerbe
Új és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1770. ...  esztendöre... Melly Magyar-országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmaztatott Hanckens Bálint continuatioja szerint. Ny. S. Pataki Jó’sef által, Kolo’sváratt [?]
Uj és o kalendariom a mi kegyes idvezitoe Ur Jésus Kristusunknak szueletésétoel fogva számláltatik M.DCC.LXXVI. ... esztendoe ... Melly Magyar-országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmaztatott. Ny. Kollmann Ferentz Josef, priv. koenyv-nyomtató által, Kolosváratt (1776)
Ó, és uj kalendáriom Kristus Urunk’ szueletése után 1777-dik esztendoere, mely ... Magyar-országra, Erdélyre, és rész szerént az oe szomszéd tartományira alkalmaztatott Dubranowski Stanislaus mathematicus által. Ny. Kollmann Jósef Ferencz priv. koenyv-nyomtató által, Kolosvárat
Neuer, verbesserter und alter Kalender, auf das Jahr Jesu Christi 1790... Fuer Siebenbuergen, Ungarn und theils andere angraenzende Oerter, beschrieben durch Johann Neupart. In der Albrichtschen Buchdruckerey druckts Martin Brenndoerffer, Kronstadt
Erdéllyi magyar hazafiui ujj kalendariom [belső címlapon: Az erdélyi magyar hazafiak’ kalendárioma Kristus Urunk születése útán] 1793-dik ... esztendőre ... Melly Magyar országra, Erdélyre, és más tartományokra-is alkalmaztatott. Ny. Hochmeister Márton cs. kir. dicast. priv. könyv-nyomtató, Kolo’sváratt, és Szebenben
Uj és o kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1795-dik ... esztendöre. Melly Erdélyre, Magyar-országra, és más tartományokra-is alkalmaztatott Hancens Bálint continuatioja szerént. Ny. a réform. kollégyom betüivel, Kolo’sváratt
Erdéllyi házi és úti, újj  kalendáriom [belső címlapon: Erdélyi házi és uti, uj és o kalendarioma Kristus Urunk születése után] 1798-dik ... esztendoere ... Erdélyre, és más szomszéd tartományokra-is alkalmaztatott. Ny. Hochmeister Márton ts. k. dicast. priv. könyv-nyomt. által, Szebenben és Kollosváratt
Királyhegyi János: Cisio, az-az az astronomiai tudománynak rövid értelemmel való le-írása. Landerer Anna betűivel, Buda [1730-as évek és1833 között], é.n. [Betűtípusai alapján 1800 k.]
Erdéllyi házi és úti, ujj kalendáriom [belső címlapon: Erdélyi új és ó kalendarioma Kristus Urunk születése útán] 1800-dik ... esztendoere ... Erdélyre, és más szomszéd tartományokra alkalmaztatott Dubranowski. Ny. Hochmeister Mártonnál, Szebenben és Kolosváratt
Erdéllyi házi és úti, ujj kalendáriom [belső címlapon: Erdélyi új és ó kalendarioma Kristus Urunk születése útán] 1801-dik ... esztendöre ... Erdélyre, és más szomszéd tartományokra alkalmaztatott. Ny. Hochmeister Márton által, Kolosváratt
Erdélyi magyar kalendáriom az hazai közönség hasznára [belső címlapon: Uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1822-dik ... esztendöre, mely Erdélyre, Magyar országra, és más tartományokra alkalmaztatott Hankens Bálint continuatioja szerént. Ny. Török István, a ref. koll. betüivel, Kolo’sváron]
Erdélyi uj kalendariom. 1823. [belső címlapon: Erdélyi uj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1823-dik ... esztendöre ... Erdélyre, és más szomszéd tartományokra alkalmaztatott Hankens Bálint continuátioja-szerént. Ny. Hochmeister Márton betüivel (? Kolozsvár)]
Calendariu pe annul dela Hristos 1823... întogmit pe gradurile şi clima Oungariei, a marelui Prinţipat al Ardialului, a Þărei Rumaneşci, şi a Moldoviei, La Crăiasca Typografie a ouniversitătei Oungureşci, în Buda
Erdélyi magyar kalendariom az hazai közönség hasznára [belső címlapon: Ujj és ó kalendariom Kristus Urunk’ születése után 1827-dik ... esztendöre, mely Erdélyre, Magyar országra, és más tartományokra-is alkalmaztatott Hankens Bálint continuatioja szerént. Ny. Török István, a ref. koll. betüivel, Kolo’sváron]
Erdélyi magyar kalendáriom (Új és ó kalendariom Krisztus Urunk születése után 1834-dik... esztendőre, mely Erdélyre, Magyar országra és más tartományokra alkalmaztatott. A kir. lyceum’ betűivel [belső címoldalon: Az evang. reform. kollégyom betüjivel ny. Barra Gábor], Kolo’sváron
Erdélyi kalendáriom 1837-ik esztendőre (Új és ó kalendariom Krisztus Urunk születése után 1837-dik... esztendoere, mely Erdélyre, Magyar országra és más tartományokra alkalmaztatott. Az evang. reform. kollégyom betüjivel ny. Barra Gábor, Kolo’sváron
Kolozsvári naptár az 1848-ik szökő évre. Kiadja Tilsch János (ny. az ev. reformatum kollégyom’ betüivel), Kolozsvártt

*

Szakirodalom


Bartha Katalin Ágnes: A Székely Nemzeti Múzeum kalendáriumai, avagy a kalendáriumi bejegyzés műfaja, Acta (Siculica) 2006/2, 279–284
Borsa Gedeon: A Csízióról, in: Csízió vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986

*

Rendezte Demeter Éva és Boér Hunor.
A képanyag digitalizálását Geangalău Krisztina végezte.
A tárlók berendezésében Barabás Hajnalka, Gyenge Gabriella,
Muckenhaupt Erzsébet, Tamás Tünde és Tiboldi Zoltán
segített, adott tanácsokat.
A tárlók alkalmazásához Bokor Piroska, Oláh József, Péter
Teréz, Prezsmer Emese, Prezsmer Eszter, Szeles József, Tanco
Magdolna és Zavicsa József segítségét köszönjük.2020.02.06
A raktárakban a műtárgyak igényeire szabták a tárolórendszereket.[ részletek ]
2019.12.18
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. január 1-től már nem fogad látogatókat. [ részletek ]
2019.12.17
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Jánó Mihály művészettörténész A székelyderzsi unitárius templom- Kalauz című könyvének bemutatójára.[ részletek ]
2019.11.18
A budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban állítják ki hétfőtől a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum egyik leghíresebb darabját, Gábor Áron ágyúját, valamint további hatvan értékes műtárgyat.[ részletek ]
2019.11.09
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében november 9-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot.[ részletek ]
2019.10.27
Vasárnap, október 27-én, 18.00 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében Kájoni'390. Erdélyi régizene című műsorával lép fel a Codex Régizene Együttes és meghívottai.[ részletek ]
2019.10.25
A magyar királyi (brassói) 24-es honvéd gyalogezred első világháborús történetét bemutató három nyelvű szabadtéri kiállítás nyílik Kézdivásárhely főterén, a Gábor Áron szobor mögött 2019. október 25-én, pénteken 17 órától.[ részletek ]
2019.10.23
Október 23-án útra kelt a Gábor Áron-féle ágyú! A múzeum 1848–49-es ereklyéiből Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban nyílik időszakos kiállítás.[ részletek ]
2019.10.20
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy az In Memoriam Gábor Áron kiállítás 2019. október 20-án bezárásra kerül.[ részletek ]
2019.10.18
2019. október 18-án, pénteken, 18 órakor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatja be Benczédi Sándor építész, műemlékvédelmi szakmérnök, Csáki Árpád történész, és Kovács András akadémikus, ny. egyetemi tanár Az oltszemi Mikó-kastély című könyvet.[ részletek ]
2019.10.15
A Székely Nemzeti Múzeum idén képzőművészeti gyűjteményének legjavával kapcsolódik a Magyar Festészet Napja 2019-es eseményeihez. A Panteon című kiállítást 2019. október 15-én, kedden 18 órakor nyitják meg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban.[ részletek ]
2019.10.13-17
A Hagyományok Háza Hálózat Erdély és a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség közös szervezésében hímzőknek, szövőknek, viseletkészítőknek olyan szakmai fórumot hozunk létre, ahol a szakemberektől hiteles néprajzi anyagból inspirálódhatnak, ugyanakkor kérdéseiket, észrevételeiket megvitathatják, technikai tudásukat bővíthetik. [ részletek ]
2019.09.28
A Hagyományok Háza Hálózat Erdély és a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség közös szervezésében hímzőknek, szövőknek, viseletkészítőknek olyan szakmai fórumot hozunk létre, ahol a szakemberektől hiteles néprajzi anyagból inspirálódhatnak, ugyanakkor kérdéseiket, észrevételeiket megvitathatják, technikai tudásukat bővíthetik. [ részletek ]
2019.09.20
Pénteken, szeptember 20-án 18 órától Gazda Klára nyugalmazott egyetemi tanár, néprajzkutató Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete című könyvének bemutatójára kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.[ részletek ]
2019.09.13
Áprilisban nyitották meg a szerzetesek étkezési szokásait és a gasztronómiára gyakorolt hatásukat bemutató tárlatot a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A kiállítást a budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum még 2015-ben, a megszentelt élet éve alkalmából állította össze és azóta már több helyszínen is bemutatták.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2019.