română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2020.05.06

A székelykeresztúri kapu - azaz a Székely Nemzeti Múzeum „ellenség által okozott” hadi káraiA Székely Nemzeti Múzeum életében nem csupán az általánosan ismert II. világháborús evakuálás okozott károkat, de az első világháború is. Amint egy igazgatói jelentés pontosította, a főépület 1917. március 23-tól katonai járványkórházzá vált, és hasonló célból 1918. december 6-án azt a román királyi katonaság is lefoglalta. Csupán 1919. augusztus 29-e után vehette az igazgatóválasztmány újból vissza az épületet. 1919. január 21-én egy Hadikárfelmérő Bizottság vizsgálta felül a károkat, a 3/919 szám alatti kárfelmérő jegyzőkönyv szerint az épület eléggé lelakott állapotban volt ekkor. A legtöbb rongálódás az épületben és annak berendezésében, az udvarban, cinteremben, kertben, kerítésekben, a múzeumi felszerelésekben keletkezett. Háromszék Vármegye Főispánja a 21.651/1919 szám alatt iktatott átiratban 59.137 korona 46 fillér teljes károsodási összegről küldött jelentést a Magyar Belügyminisztériumnak, kérve annak sürgős kifizetését.

A múzeum gyűjteményei közül 1919-ig csupán a néprajzi kollekció szenvedett károkat: a jegyzőkönyv szerint 33 tárgy vált a hadi események áldozatává. A 14 darab kopjafa (Zalánból, Dálnokról) a múzeum cintermében volt részben felállítva. A bizottság által udvarhelyiként jelzett 7 db. bunda valójában Homoródalmásról, Vargyasról, Csíkmadarasról, Gyergyóditróból származott, többnyire hímzett darabok voltak. A négy darab, fekete posztóból készült nadrág, zeke a leltárkönyvek pontos kimutatásai szerint Homoródalmásról, Zetelakáról, Gyergyóditróból és Kászonból került a Múzeum gyűjteményébe. A kárfelmérés 3 pár csizma eltűnését állapította meg, ezek Homoródalmásról származtak.

A jegyzőkönyv részben károsodott tárgyként írt egy szövőszékről, illetve a Székelykeresztúrról bekerült székelykapuról is.

A keresztúri székelykapu károsodása annál nagyobb kár, mivel az Székelykeresztúr egyik utolsó kapuja volt. A monumentális, hatalmas méretű kapu 1910-ben került a Székely Nemzeti Múzeumba, tulajdonosa Szentgyörgyi János volt ekkor. A kaput László Ferenc saját kezűleg vezette be a Múzeum nyilvántartásába 1913-ban.

A kapuról Huszka József is megemlékezett, leírását és rajzát viszont Szinte Gábor, a Sepsikőröspatakról származó rajztanár 1909-ben publikált tanulmányából idézzük. „A múlt (vagyis 19.) század renesszánsz stílű kapuinak egy remek példányával állunk szemben, mely úgy arányaival, mint mérsékelt díszítésével meglep. Készült Szentléleken a fehér Nyikó mentén az 1862-ik esztendőben. (...) Meglepő szép a napjegye a nagykapu ívének könyökkötésére metszett sugaras elrendezéssel. A körbe helyezett 9 ágú rozetta sugarakat lövell, tehát kétségtelenül az áldott napot, a ragyogó napot ábrázolja. A főgerendán 5 boglár, a kiskapu felett 2 rozetta, mind hasonló alkotások; de egyik sem a nap.”

Szinte Gábor úgy vélte, e kapu köszvényesi, pálfalvi darabokkal rokonítható, ám díszítményeiben fejlettebb, arányosabb amazoknál.

A hatalmas, 5 méter széles kapunak ma pusztán a kötélmintával faragott szemöldökfája található meg a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében. Az impozáns gerenda felirata ma már inkább csak a Szinte Gábor átírásában olvasható: Épitette Szt Györgyi Lajos és Patafal Borbara hites társával 1862-ik esztendőben.


A Hadikárfelmérő Bizottság jegyzőkönyvének részlete a műtárgykárosodásrólSzinte Gábor mérettel ellátott rajza a székelykeresztúri kapurólA megmaradt keresztúri kapuszemöldökfa középső motívuma a Székely Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményében
2021.01.18
A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica évkönyve tizedik kiadásához érkezett, ezt a kerek évfordulót a Székely Nemzeti Múzeum arculatváltással kívánja megünnepelni.[ részletek ]
2020.10.03
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 3-án, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2020.08.12
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. augusztus 12-én, 18 órakor nyitja meg első kiállítását ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház emeleti termeiben.[ részletek ]
2020.02.28
Február 28-án, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatják be Zakariás Erzsébet Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét.[ részletek ]
2020.02.06
A raktárakban a műtárgyak igényeire szabták a tárolórendszereket.[ részletek ]
2019.12.18
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. január 1-től már nem fogad látogatókat. [ részletek ]
2019.12.17
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Jánó Mihály művészettörténész A székelyderzsi unitárius templom- Kalauz című könyvének bemutatójára.[ részletek ]
2019.11.18
A budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban állítják ki hétfőtől a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum egyik leghíresebb darabját, Gábor Áron ágyúját, valamint további hatvan értékes műtárgyat.[ részletek ]
2019.11.09
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében november 9-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot.[ részletek ]
2019.10.27
Vasárnap, október 27-én, 18.00 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében Kájoni'390. Erdélyi régizene című műsorával lép fel a Codex Régizene Együttes és meghívottai.[ részletek ]
2019.10.25
A magyar királyi (brassói) 24-es honvéd gyalogezred első világháborús történetét bemutató három nyelvű szabadtéri kiállítás nyílik Kézdivásárhely főterén, a Gábor Áron szobor mögött 2019. október 25-én, pénteken 17 órától.[ részletek ]
2019.10.23
Október 23-án útra kelt a Gábor Áron-féle ágyú! A múzeum 1848–49-es ereklyéiből Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban nyílik időszakos kiállítás.[ részletek ]
2019.10.20
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy az In Memoriam Gábor Áron kiállítás 2019. október 20-án bezárásra kerül.[ részletek ]
2019.10.18
2019. október 18-án, pénteken, 18 órakor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatja be Benczédi Sándor építész, műemlékvédelmi szakmérnök, Csáki Árpád történész, és Kovács András akadémikus, ny. egyetemi tanár Az oltszemi Mikó-kastély című könyvet.[ részletek ]
2019.10.15
A Székely Nemzeti Múzeum idén képzőművészeti gyűjteményének legjavával kapcsolódik a Magyar Festészet Napja 2019-es eseményeihez. A Panteon című kiállítást 2019. október 15-én, kedden 18 órakor nyitják meg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2020.