română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2019.03.23

dr. Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának laudációjaA Székely Nemzeti Múzeum tiszteletére

Mi a székely nemzet? Mi a múzeum? S mi a Székely Nemzeti Múzeum? Azok a 14. századi magyar nyelvű székely oklevelek, amelyek a székek közösségével szembefordulókat súlyos büntetésekkel fenyegették, jelzik, hogy a székely nemzettudat már akkor sem szorítkozott a társadalom elitjére, primorokra és lófőkre, hanem a társadalom egészét magában foglalta. A közösség együvé tartozását, az egymásban való megkapaszkodás ősi eszméjét képviselte. Ősi nemzettudatról, ősi nemzetről beszélünk tehát, amelyben a közösség iránti lojalitás mindig is különösen erős volt.

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként a Székely Nemzeti Múzeumot méltatni megtisztelő feladat. Hiszen a két intézmény között megannyi párhuzam ismerhető fel, nem csupán nemzeti múzeumi mivoltukból fakadóan. Mindkét intézmény jelentős magán adománynak köszönheti létrejöttét és gyűjteményüket közadakozás növelte.

Minden múzeum, de különösen a nemzeti múzeumok gyűjteményeiken túlmutatóan ugyanakkor szimbolikus jelentéseket is hordoznak. A múzeum több, mint tárgyak halmaza. A múzeum mindig közösségi alkotás: gyűjtők, a gyűjteményt gondozók, adományozók és látogatók közösségének alkotása. A múzeum a közösség szellemiségét testesíti meg.

Különösen igaz ez a Székely Nemzeti Múzeumra is, amely közel 150 éves fennállása alatt a számtalan, a székelységet érő sorstragédia ellenére megőrizte és fenntartotta történeti emlékezetét. Ez a rendkívül erős nemzettudat hívta életre a Székely Nemzeti Múzeumot.

1859-ben, Mikó Imre gróf aktív tevékenységének köszönhetően alakult meg az Erdélyi Múzeum Egyesület, amely az erdélyi magyar tudósokat és tudománypártolókat tömörítette, és amely az erdélyi nemzeti múzeum szerepét is betöltötte a társadalom szemében. 1875-ben ennek az egyesületnek kívánta felajánlani családi gyűjteményét Csereyné Zathureczky Emília is, amely így Kolozsvárra került volna át. A gyűjtemény azonban egyre népszerűbbé vált, s megtartásáért egyre többen léptek fel. Csereyné ezért 1877-ben a székelység javára ajánlotta fel a gyűjteményt, megalapítván ezzel a Székely Nemzeti Múzeumot. A gyűjtemény – amelynek egy évvel korábban maga Kossuth Lajos is adományozott egy katonai érdemrendet – Sepsiszentgyörgyre került, ahol először a Székely Mikó Kollégiumban helyezték el.

A múzeum általános elfogadottságát mutatta, hogy a gyűjtemény méltóbb elhelyezésére hamar közadakozás indult, s így vásárolhattak telket a jövendő múzeumépület számára. Az új múzeumépület tervezésére Kós Károlyt kérték fel, aki a kalotaszegi és a székely népi építészet elemeinek ötvözésével alkotta meg a Székely Nemzeti Múzeum 1912-ben befejezett, mesebeli, egyszerre ősi és modern épületét.

Az első világháborút lezáró trianoni döntés és a rákövetkező megrendülés az egész magyarságra máig tartó hatást gyakorol. A Székely Nemzeti Múzeum erejét és jelentőségét mutatja, hogy abban a rendkívül nehéz időszakban, amikor a szétszabdalt magyarság nemzetiségi jogait és azonosságának megőrzését az utódállamokban lépten-nyomon igyekeztek elfojtani, a múzeum nem egyszerűen csak túlélt, hanem virágkorát élte. Szárnyai alatt nyílt meg az első magyar skanzen. Kiállításai mellett nemzetközileg elismert intézményekkel működött együtt. Expedíciókat és konferenciákat szervezett, köteteket adott ki. Képes volt igazán modern nemzeti múzeumként működni, szervezni és sok tekintetben irányt adni a székely kulturális és tudományos életnek. A második világháborút követően, a kommunista éra alatt elveszítette ugyan az egész Székelyföldet átfogó hatókörét, sőt megyei múzeumként a nemzeti múzeum megnevezést is, ám 1990-ben újra felvette a Székely Nemzeti Múzeum nevet. A múzeum által folytatott gyűjtések és vásárlások során fejlesztett gyűjtemény immár közel 150 éve nap mint nap várja a látogatókat, hogy néprajzi, természetrajzi, régészeti és történeti gyűjteményein keresztül megérthessék a székelység különleges kultúráját történetét, örökségét és jelenét.

A Székely Nemzeti Múzeum központi intézményéhez ma szerte Székelyföldön hét külső gyűjtemény tartozik, amelyek kiállításaikkal folyamatosan várják az érdeklődőket. A Gyárfás Jenő Képtár, a Magma Kiállítótér, és az Erdélyi Művészeti Központ Sepsiszentgyörgyön, az Incze László Céhtörténeti Múzeum Kézdivásárhelyen; a Haszmann Pál Múzeum Csernátonon; a Csángó Néprajzi Múzeum, Zabolán; és az Erdővidék Múzeuma, Baróton. A kiállítóhelyek és munkájuk jelzik azt az erős hálózatot, amelyet a múzeum tart fent.

A Székely Nemzeti Múzeum létrejötte, túlélése a székelység újabb viharos századában, nemzetmegtartó szerepe és erős társadalmi beágyazottsága élő példája annak, hogy a közösségért, a nemzetért alkotók és a múzeum összetartó közössége együttesen mi mindent képesek megteremteni.

A mai fejlődésben, a jelen megteremtésében és a jövő lehetőségeinek kialakításában meghatározó szerepet játszik Vargha Mihály igazgató úr, szobrászművész, akinek igazgatósága idején a múzeum olyan megújulást mutat az épületek, a kiállítások megújítása, a gondolatok és a szellemiség tekintetében, amelyre hosszú ideje nem volt példa, s amely messze túlmutat Sepsiszentgyörgy, a Székelyföld és Erdély határain.

Megtiszteltetés a Székely Nemzeti Múzeumot köszönteni és elsőként gratulálni a Magyar Örökség-díjhoz!

Varga Benedek


Magyar Örökség Díj


2021.11.05
November 5-én, pénteken 16 órától a Lábasház Pincegalériájában tart tárlatvezetést Rizmayer Péter képzőművész Utolsó vacsora című kiállításában. [ részletek ]
2021.11.04
A Székely Nemzeti Múzeum november 4-én, csütörtökön 18 órakor nyitja legújabb időszakos kiállítását Éltemet ha elpipáztam. A dohány története Háromszéken címmel a sepsiszentgyörgyi Lábasház emeleti termeiben. [ részletek ]
2021.10.09
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 9-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak a Kónya Ádám Művelődési Házban, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2021.10.07
Október 7-én, csütörtökön 18 órakor megnyílik Rizmayer Péter Utolsó vacsora című képzőművészeti kiállítása a Székely Nemzeti Múzeum Pincegalériájában, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. [ részletek ]
2021.09.30
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja az érdeklődő közönséget az Erdélyi Református Múzeum könyvbemutatójára. [ részletek ]
2021.09.16-18
Az idei hagyományos Őszi Vásár Sepsiszentgyörgyön ez alkalommal a Kultúrszüret programkínálatával bővül. [ részletek ]
2021.07.29
A Székely Nemzeti Múzeum és az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület tisztelettel meghívja dr. Szekeres Attila István heraldikus, a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagja 100 éves Románia címere, Keöpeczi Sebestyén József alkotása című előadására július 29-én, csütörtökön 18 órától a Lábasházba. [ részletek ]
2021.07.15
A Székely Nemzeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása a sepsiszentgyörgyi Lábasház (Szabadság tér 7.) pincegalériájában kap helyet. [ részletek ]
2021.07.07
Sepsiszentgyörgyi szobrászművész, Éltes Barna kapta az idei Samu Géza-díjat, melyet a Makovecz-szalon évadzáró összejövetelén július 7-én vehetett át az erdélyi alkotó. [ részletek ]
2021.06.19
A Székely Nemzeti Múzeum, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér és az Erdélyi Művészeti Központ 2021-ben együtt ünnepli a Múzeumok Éjszakáját. [ részletek ]
2021.06.01
Hidd el, nincs izgalmasabb, mint mikor kirándulás közben összegyűjtött ágból, fadarabból, gyufásdobozból vagy éppen egy kinőtt ruhádból te magad próbálsz játékokat összeállítani. [ részletek ]
2021.05.22
A Székely Nemzeti Múzeum Jáger Attila erdélyi származású miskolci mérnök 1972-es csíksomlyói diasorozatával kíván élményt hozó búcsújárást minden zarándoknak. [ részletek ]
2021.05.12
A MARe, azaz a bukaresti Modern Művészetek Múzeuma művészettörténeti premierre készül. A Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből Gyárfás Jenő Sakkjátékos című olajfestményét válogatták be a kiállításba. [ részletek ]
2021.05.11
A Székely Nemzeti Múzeum Lábasházban lévő ideiglenes kiállítóterében május 11-én, kedden 18 órától Both Noémi Zsuzsanna történész, muzeológus A székely faluközösség nótáriusa. Imreh István élete és munkássága című kötetének bemutatására kerül sor. [ részletek ]
2021.05.05
A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítása, A szabadság színeváltozásai című tárlat a sepsiszentgyörgyi Lábasház emeleti termeiben újra látogatható hétköznapokon 9 és 16 óra között, szombat-vasárnap 10 és 14 óra között, illetve minden hét csütörtöki napján reggel 9 és este 19 óra között. [ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2021.