română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2018.02.06

Útra kel Gábor Áron ágyúja

Fennállása első budapesti „vendégszereplésére” készül a Székely Nemzeti Múzeum. Az intézmény Kós Károly tervei alapján épült székhelyének felújítása idején a múzeum gyűjteményének több darabját fővárosi kiállítóterek látják vendégül.

Uniós pályázatból származó forrásokból kezdik meg a közeljövőben a Székely Nemzeti Múzeum épületének teljes infrastrukturális felújítását. A kor egyik háromszéki nagyasszonyának számító özvegy Cserey Jánosné Zathureczky Emília által 1875-ben alapított intézmény előbb Imecsfalván, majd Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégiumban talált otthonra, hogy aztán elfoglalja azóta is állandó – egy rövid, 1917-es szakaszt leszámítva, amikor részben katonai járványkórházként szolgált – helyét a Kós Károly által tervezett, 1911–12-ben felépült impozáns épületben.

Az egyedülálló jogi státus (autonóm szervezet) tette lehetővé, hogy az impériumváltás után is a székelység tulajdonában maradjon, és a Trianon utáni idők egyetlen, anyaországon kívüli magyar tudományos intézményeként a román tudomány és politika megbecsülését is kivívja. Így adhatott otthont az 1920-as években például Bartók Béla sepsiszentgyörgyi koncertjének, Domokos Pál Péter csángó folklórt célzó első fonográfos kutatása eredményeinek, valamint egy Székelyföld-monográfia előmunkálatait is magába foglaló 1929-es emlékkönyv megjelenésének.

A több mint százesztendős épület megérett a teljes felújításra. A négymillió euró értékű, a tervek szerint három éven belül befejezendő munkálatok idejére kiürítik az intézményt, ezért a tárolási feltételek megteremtése mellett a műtárgyak elraktározása jelenti az év legnagyobb kihívását. Ám a mintegy százmillió euró értékűre taksált kincs nem minden eleme kerül ládákba, raktárakba. A képzőművészeti gyűjtemény legértékesebb darabjai például augusztustól a Magyar Művészeti Akadémiának (MMA) a Pesti Vigadóban kialakított kiállítóterében lesznek láthatók.

A legreprezentatívabbnak ítélt nyolcvanas válogatásban többek között Gyárfás Jenő, Barabás Miklós, Mattis-Teutsch János, Nagy Imre és Korondi Jenő alkotásai szerepelnek. A tervek szerint a tárlat a fővárosból Veszprém megyébe vándorol, de más helyszínek múzeumai is érdeklődnek a kiállítás iránt. „A készülődés izgalmát növeli a bemutatkozás történelmi jellege is. A Székely Nemzeti Múzeum ugyanis eddig csak az 1900-as párizsi világkiállításon jelent meg külföldön intézményi szinten – mondta el Vargha Mihály szobrász, az MMA tagja, a múzeum igazgatója. – Bár az idők során gyűjteményünk több darabját láthatták különböző tárlatokon, ez lesz az első önálló budapesti fellépésünk.”

A múzeum egyik leghíresebb darabja, Gábor Áron ágyúja is útra készül. Az 1848-as forradalom háromszéki szabadságharcának egyetlen fennmaradt tüzérségi fegyvere 2010 márciusában került haza „kölcsönbe” a bukaresti történeti múzeum pincéjéből, maradását pedig egy 2014. augusztusi kormányhatározat véglegesítette. A jelenlegi szabadságharcos-kiállítás több más darabja is a hadtörténeti múzeumba kerül, ahol restau¬rálásuk után 2019-től állítják ki őket. „Az ágyú iránt korábban is nagy volt a magyarországi múzeumok érdeklődése, de a kiállítás anyaga aligha kerülhetne méltóbb helyre – fogalmazott Vargha Mihály. – A restaurálás és a további kiállítási helyszínek után pedig a korábbinál gazdagabb kollekció tér majd haza Sepsiszentgyörgyre.” A kiállítás értékét az is növeli, hogy a múzeum nevét éppen a legnagyobb szabadságharcos, a Sepsiszentgyörgyön is megfordult Kossuth Lajos sugallta az őt Torinóban meglátogató háromszéki küldöttség tagjainak. Sőt egy Bem tábornoknak szánt érdeméremmel is gazdagította a múzeum anyagát.

Bár a gyűjtemény egyik legértékesebb műtárgya, az Apor-kódex – amely többek között a Zsoltárok könyvét tartalmazza a legrégibb, fennmaradt magyar bibliafordításnak számító úgynevezett huszita bibliából – már nem viselné el az utazás viszontagságait, virtuá¬lisan azonban jelen lesz. Mindkét kiállítás „előszobája” ugyanis egy multimédiás tér lesz, amely bemutatja a múzeum történetét, tervezett jövőjét – benne valamennyi, fizikai valójában jelen nem lévő kinccsel, így az Apor-kódexszel is.

A múzeum felújítását követően a háromszéki önkormányzat a kiállítóterek felújításáról is gondoskodik. „A kor minden kihívásának eleget tevő intézménnyé szeretnénk varázsolni. Kós Károly a maga idejében a háromszéki közösség anyagi erejét is figyelembe vevő, ugyanakkor bővítésre is lehetőséget kínáló épületet tervezett. Engem sem csak az foglalkoztat, hogy mit tudunk nyújtani a felújítás utáni évek látogatóinak, hanem az is, milyen múzeumba léphetnek majd be az ötven év múlva érdeklődők. Ezeket a szempontokat is igyekszünk szem előtt tartani a felújítás során” – avatott be álmaiba az intézmény vezetője.

A nyitást, a „barátkozást” szolgálják azok az elképzelések is, amelyek jegyé¬ben több irányból is megnyitják az évtizedeken keresztül zárt múzeumkertet, amely az elmúlt évek során a háromszéki főváros egyik kedvenc szabadtéri koncerthelyszínévé nőtte ki magát.

http://magyaridok.hu/kultura/utra-kel-gabor-aron-agyuja-2756551/
2021.03.15
A Székely Nemzeti Múzeum március 15-e tiszteletére új tárlattal jelentkezik ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. [ részletek ]
2021.03.04
A Székely Nemzeti Múzeum és a László Kálmán Gombászegyesület tisztelettel meghívja Önt a múzeumba 2021. március 4-én, csütörtökön 18 órára, ahol Zsigmond Győző: Gombák a magyar néphagyományban című kötetének bemutatójára kerül sor. [ részletek ]
2021.02.18
A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt 2021. február 18-án, csütörtökön 18 órára a múzeum Kós Károly Termébe Székely Zoltán: Emlékeim, Székely Zoltán önéletírása és szakmai levelezése c. kötet bemutatójára. [ részletek ]
2021.01.18
A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica évkönyve tizedik kiadásához érkezett, ezt a kerek évfordulót a Székely Nemzeti Múzeum arculatváltással kívánja megünnepelni.[ részletek ]
2020.10.03
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 3-án, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2020.08.12
A Székely Nemzeti Múzeum 2020. augusztus 12-én, 18 órakor nyitja meg első kiállítását ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház emeleti termeiben.[ részletek ]
2020.02.28
Február 28-án, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatják be Zakariás Erzsébet Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét.[ részletek ]
2020.02.06
A raktárakban a műtárgyak igényeire szabták a tárolórendszereket.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2021.