2023. október 27.2024. március 28.

Géniuszok a hősök mögött

Háromszék az 1848–1849. évi szabadságharcban

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc a magyarság történetének meghatározó eseménye. Célja a függetlenség és a nemzeti önrendelkezés, az alkotmányos berendezkedés és az egyéni szabadságjogok kivívása volt. Reformjaival megindította a magyar társadalom polgári átalakulását is. Szervesen illeszkedett az 1848. évi európai forradalmak sorába, de egyedül csak itt valósult meg a sikeres katonai ellenállás.

Háromszék egy természeti csapásokkal és járványokkal teli nyarat követően, 1848 novemberében az önvédelem mellett döntött. A szék vezetői megszervezték csapataik ellátását, illetve helyi erőből létrehozták a vidék egyik legnagyobb hadiipari központját.

Az önvédelem a társadalom teljes egészét mozgósította, a hadianyag-termelésben gyermekek, nők, férfiak egyaránt részt vettek, nem csak kézi erővel, hanem anyagi áldozatokkal is.

Kiállításunk az 1848 őszén megfogant közösségi összefogásnak kíván emléket állítani, azokra az epizódokra fókuszálva, amelyek elvezettek az önvédelmi harc és legfontosabb elemeinek, a hadiiparnak és az ágyúöntésnek a megteremtéséhez.